.
Reklama
https://powermeetings.eu/
.

Mój Prąd – Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Wdrożenie programu ma na celu  zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Dofinansowanie ma być impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczynić się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Program Mój Prąd 3.0
Program Mój Prąd 3.0 [Źródło: mojprad.gov.pl]

O dofinansowanie w ramach Mojego Prądu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Budżet programu to miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia. Otrzymane dofinansowanie nie będzie wynosić więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, ale należy pamiętać, że dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna). O środki można ubiegać się w terminie od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Reklama
oknonet.pl

W przypadku posiadania większej ilości instalacji, np. dla dwóch domów, można otrzymać dofinansowanie w obu przypadkach, ponieważ dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE). Należy w tym celu złożyć oddzielne wnioski dla każdej instalacji. Ważne, aby pamiętać, że dofinansowaniem objęte są instalacje o mocy 2–10 kW. We wniosku o dofinansowanie podaje się moc paneli PV zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczkach znamionowych.

Wnioski można składać w formie papierowej, jak i elektronicznej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej na stronie: https://mojprad.gov.pl/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz