Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Jak kształtowały się aukcje OZE w 2021 roku?

Urząd Regulacji Energetyki w maju i czerwcu przeprowadził kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Rozstrzygnięto jedynie trzy z przeprowadzonych ośmiu aukcji wyłącznie z udziałem technologii zeroemisyjnych: słonecznej, wiatrowej i wodnej.

Jak kształtowały się aukcje OZE z 2021 roku?
Jak kształtowały się aukcje OZE z 2021 roku? [Źródło: ieo.pl]

Aukcje, których nie rozstrzygnięto to instalacje do 1 MW wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej biogaz ze składowisk, biogaz z oczyszczalni ścieków. Zainteresowaniem nie cieszyły się także aukcje dla projektów powyżej 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk, biogaz z oczyszczalni ścieków, biopłyny, energię geotermalną i energię wody.

Poza dwoma aukcjami fotowoltaiczno-wiatrowymi został rozstrzygnięty mały koszyk dla elektrowni wodnych. W tym koszyku oferty złożyło 5 inwestorów, a wygrało czterech. Ceny, po których została sprzedana energia z elektrowni wodnych 637,07 – 639,15 zł/MWh, były ok. 2,9 razy wyższe niż dla fotowoltaiki czy wiatru.

Tegoroczne aukcje pokazały, że szczególnie technologia fotowoltaiczna stała się jeszcze bardziej konkurencyjna. Ceny aukcyjne, czyli 207,0-253,37 zł/MWh dla instalacji poniżej 1MW i 179,0-242,98 zł/MWh dla instalacji powyżej 1MW, nie są już tak atrakcyjne dla przedsiębiorców w porównaniu z aktualnymi cenami rynkowymi energii. Obecnie system aukcyjny to raczej długoterminowe zabezpieczenie kontraktu. Rynkowy charakter fotowoltaiki i energetyki wiatrowej przejawia się także w liczbie składanych ofert, których są setki w porównaniu do pojedynczych w przypadku innych technologii.

Dominacja fotowoltaiki w małym koszyku aukcyjnym

Instytut Energetyki Odnawialnej wskazuje, że koszyk dla projektów fotowoltaicznych i wiatrowych do 1MW w całości został opanowany przez oferty fotowoltaiczne. Wg danych URE w 2021 roku do aukcji przystąpiło 432 wytwórców, którzy złożyli 1264 ofert, aukcję wygrało 335 wytwórców z łączną ilością ofert 1016. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać dodatkowe moce zainstalowane w fotowoltaice wynoszące prawie 1 GW.

Mimo mniejszej nadpodaży ofert w porównaniu do roku 2020, cena po jakiej dokonano sprzedaży energii, była niższa niż w roku 2020. Porównując średnie wartości cen z obu aukcji 2020 i 2021 widzimy spadek cen o około 10%. Spadek cen sprzedaży energii elektrycznej rok do roku w tym koszyku pokazuje wysoką konkurencyjność technologii fotowoltaicznej, na cenę może mieć także wpływ popularność technologii i dotychczas taniejące komponenty instalacji.

Duży koszyk aukcyjny z przewagą fotowoltaiki

Dotychczas duży koszyk (źródła > 1 MW) był zdominowany przez energetykę wiatrową. Już w 2020 roku fotowoltaika zaznaczyła swoją silną pozycję – instalacje fotowoltaiczne zrównały się wówczas liczbą ofert oraz zakontraktowaną mocą z elektrowniami wiatrowymi. Aukcja w 2021 roku to duża przewaga projektów fotowoltaicznych nad projektami farm wiatrowych, co wynika z funkcjonującej wciąż ustawy odległościowej, która przyczynia się do blokowania rozwoju nowych projektów energetyki wiatrowej na lądzie.

Liderzy rynku OZE

Łącznie w obu koszykach fotowoltaiczno-wiatrowych zwyciężyło 407 wytwórców (spółek celowych). Cały mały koszyk został wypełniony przez 335 wytwórców energii elektrycznej z fotowoltaiki. Znaczna część spółek jest właścicielem więcej niż jednego projektu instalacji. Często spółki celowe należą do większych spółek holdingowych, inwestorów czy funduszy. Właściciele największej liczby spółek celowych w małym koszyku to R. Power, PCWO Energy, Pro Vento Energia, OZE Holding 2, Eos investment, sPower Polska, IIL Infinite Inventions Limited, Energy Group B.V..

W dużym koszyku spółek celowych dedykowanych projektom fotowoltaicznym było znacznie więcej w stosunku do spółek celowych dedykowanych projektom wiatrowym. W tym przypadku często spółki celowe również należą do większych organizacji. Spółki celowe takich spółek holdingowych jak Pro Vento Energia, R.Power, Trilo Investment Limited, OZE Holding 2, Eos Investment, sPower Polska, Zonda Cyprus/Wento, Projekt Solartechnik zwyciężyły w aukcji z projektami farm fotowoltaicznymi w dużym koszyku aukcyjnym 2021.

Źródło: ieo.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz