Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Grupa Photon Energy: raport za rok 2020 i perspektywy rozwoju

Spółka osiąga dobre wyniki dzięki poprawie EBITDA do 8,440 mln EUR (+ 6,3%) pomimo wyzwań związanych z COVID-19. Nie odnotowuje wpływu pandemii na wytwarzanie energii elektrycznej, a także segmenty działalności EPC i O&M, mające kluczowe znaczenie dla wzrostu grupy Photon Energy w 2020 roku.

Photon Energy Group pozyskał 35 mln zł na dalszy rozwój
Photon Energy Group pozyskał 35 mln zł na dalszy rozwój [Źródło: photonenergy.com]

Moc portfela elektrowni własnych spółki wzrosła do 74,7 MWp (+23,0 MWp). Photon Energy koncentruje się na celach strategicznych, którymi są rozwój projektów PV, oraz budowa nowych elektrowni w ramach własnego portfela aktywów, z wyraźnym naciskiem na Australię, Węgry, Polskę i Rumunię. Widzi znaczny potencjał rozwoju w dziedzinie technologii uzdatniania wody.

Raport roczny podkreśla wagę publikacji pierwszego w historii firmy raportu ESG, wyrażającego zaangażowanie spółki w zapewnianie trwałego i zrównoważonego rozwoju biznesu.

Rok 2020 był dla wielu trudny, ale doceniam sposób, w jaki dostosowaliśmy się do tego bezprecedensowego otoczenia. Chcę podziękować naszym pracownikom, inwestorom i partnerom – od lokalnych podwykonawców, po dystrybutorów energii elektrycznej – którzy współpracowali z nami, aby zapewnić dostawy czystej energii i wody dla naszych klientów na całym świecie. Globalna pandemia nie spowolniła nas. Uważam, że nasze osiągnięcia w 2020 roku są świadectwem zdolności firmy do osiągania sukcesów pomimo niesprzyjających okoliczności. Patrzę na rok 2021 i późniejsze z przekonaniem, że czekają nas dalsze, znaczące wzrosty – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Raport roczny 2020

Pomimo wyzwań związanych z COVID-19, grupa Photon Energy osiągnęła dobre wyniki, notując – w zasadzie – brak wpływu pandemii na wytwarzanie energii elektrycznej, a także strategiczne segmenty działalności: EPC (projektowanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń) oraz O&M (zarządzanie i serwis aktywów fotowoltaicznych), mające kluczowe znaczenie dla wzrostu grupy w 2020 roku.

W ciągu roku spółka wyprodukowała rekordową ilość 70,0 GWh czystej energii, co oznacza ograniczenie emisji dwutlenku węgla o około 29 799 ton oraz zbudowała własne elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 23,0 MWp na Węgrzech, zwiększając moc portfela elektrowni własnych do 74,7 MWp. Segment O&M firmy również poczynił znaczne postępy w zeszłym roku i obecnie nadzoruje aktywa solarne o łącznej mocy ponad 300 MWp.

Rok 2020 był kluczowy dla biznesu spółki Australii – ze znaczną ekspansją i przełomowymi rozwiązaniami, w tym dwiema pierwszymi elektrowniami firmy o łącznej mocy 14,6 MWp, które zostały oddane do eksploatacji. Są to dwie największe elektrownie w portfelu spółki oraz jej pierwsze projekty oferujące konkurencyjną cenowo energię, na warunkach handlowych, na rynku energetycznym w Australii. Spółka zakończyła również budowę hybrydowego systemu wytwarzania energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,2 MWp oraz baterii o mocy 3,2 MWh na wyspie Lord Howe, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przewiduje się, że system ten będzie generował i magazynował energię wystarczającą do pokrycia ponad dwóch trzecich zapotrzebowania wyspy na energię elektryczną, co będzie mieć pozytywny wpływ na lokalne środowisko.

Pomimo trudniejszych warunków rynkowych, m.in. ze względu na ograniczenia w podróżowaniu, spółka kontynuowała dewelopment projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 200 MWp na Węgrzech, w Rumunii i Polsce. Dzięki temu Photon Energy jest przygotowany do budowy kilku nowych elektrowni w tych krajach w 2021 roku.

Spółka z sukcesem odpowiada także na wyzwania związane z transformacją branży OZE, czego dowodem są niedawno zakończone inwestycje strategiczne. Po początkowej inwestycji w kwietniu 2020 roku firma ogłosiła kilka dni temu swój udział w podwyższeniu kapitału w RayGen, firmie technologicznej z siedzibą w Melbourne, specjalizującej się w technologii wysokowydajnej i skoncentrowanej produkcji energii fotowoltaicznej połączonej z absorpcją i magazynowaniem ciepła. W grudniu 2020 roku spółka uczestniczyła ponadto w drugiej rundzie finansowania kapitałowego polskiej spółki Lerta, która rozwija technologie i usługi wirtualnych elektrowni.

Photon Water, działająca w firmie linia biznesowa zajmująca się technologiami uzdatniania wody, zrobiła również duży krok naprzód na rynku australijskim dzięki projektowi próbnemu realizowanemu wspólnie z Ministerstwem Obrony Australii, a dotyczącemu usuwania PFAS (grupa chemikaliów wykorzystywanych do produkcji różnych produktów przemysłowych oraz wyposażenia domów, które nagromadziły się w glebie i wodach na całym świecie) ze środowiska. Program ten, wykorzystując zgłoszoną do opatentowania technologię nano-remediacji, ma na celu zademonstrowanie jej skuteczności w usuwaniu PFAS z wód gruntowych bez konieczności pompowania, przemieszczania gruntu czy utylizacji. Ponadto Photon Water poczynił ogromne postępy w innych obszarach procesów przemysłowych związanych z poprawą jakości wody przy użyciu technologii ultradźwiękowej.

Rok 2020 był także przełomowy dla spółki pod względem obecności na rynkach kapitałowych. Notowania akcji holdingu Photon Energy zostały pomyślnie przeniesione z rynków alternatywnych na główne (regulowane) rynki giełd warszawskiej i praskiej, a także parkiet Quotation Board we Frankfurcie. Celem tych transferów było poszerzenie bazy inwestorów spółki w całej Europie i pobudzenie płynności akcji.

Wskaźniki finansowe

Spółka zakończyła rok 2020 z całkowitymi przychodami w wysokości 28,258 mln EUR, co oznacza spadek o 6,3% rok do roku. Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży technologii (-27,8% rok do roku), m.in. ze względu na trudne otoczenie związane z pandemią, firma odnotowała silny wzrost przychodów z wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 17,6% rok do roku. W spółce wzrosła ponadto EBITDA do 8.440 mln EUR (+ 6,3% rok do roku) dzięki korzystniejszej strukturze przychodów i poprawie marży brutto we wszystkich segmentach działalności. W ciągu roku spółka kontynuowała ekspansję, wyrażającą się przede wszystkim wzrostem zatrudnienia, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju istniejących linii biznesowych, jak również nowych rodzajów działalności.

Konsekwencją zwiększonych kosztów finansowych związanych z rozwojem nowych projektów fotowoltaicznych jest strata EBIT w analizowanym okresie w wysokości 0,142 mln EUR w porównaniu z zyskiem rzędu 5,382 mln EUR w 2019 roku. Model biznesowy spółki opiera się na znacznym finansowaniu bankowym na poziomie projektu, gdzie wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynosi 80/20. Finansowanie dostosowane jest do cyklu życia elektrowni i ma charakter długoterminowy, z okresami zapadalności do 15 lat. W związku z tym wyższy poziom zadłużenia w branży fotowoltaicznej jest zjawiskiem naturalnym. Po przyłączeniu nowych elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech całkowite dochody spółki w 2020 roku wyniosły 2,084 mln EUR w porównaniu z 8,064 mln EUR w 2019 roku. Skorygowany wskaźnik kapitału własnego pozostał na solidnym poziomie 29,0%.

Perspektywy na 2021

W 2021 roku spółka będzie nadal koncentrować się na swoim strategicznym celu, jakim jest rozwój projektów fotowoltaicznych w ramach własnego portfela elektrowni, z wyraźnym naciskiem na Australię, Węgry, Polskę i Rumunię, gdzie poczyniła znaczne postępy i wkroczyła na ścieżkę dynamicznego rozwoju. W Australii firma właśnie ogłosiła zamianę praw do projektu z partnerem strategicznym, firmą Canadian Solar. W rezultacie będzie kontynuować rozwój farmy słonecznej Maryvale o mocy 160 MWp ze zwiększonym udziałem w projekcie o 65%, podczas gdy dalszy rozwój farmy Gunning Solar Farm i Suntop2 Solar Farm będzie obsługiwany przez Canadian Solar. Spółka dostrzega również znaczny potencjał rozwoju w dziedzinie technologii uzdatniania wody, w tym rekultywacji skażonych gruntów i gospodarki wodnej.

Raport zrównoważonego rozwoju (ESG)

W 2020 roku firma położyła podwaliny pod strategiczne zarządzanie, kontroling i raportowanie, które są w pełni ukierunkowane na zrównoważony rozwój. W marcu opublikowała swój pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, który formalnie wyraża zaangażowanie firmy w osiąganie zrównoważonych wyników. Raport, przedstawiając przegląd wysiłków na rzecz integracji zaleceń ESG (środowiska (E), społecznej odpowiedzialności (S) oraz ładu korporacyjnego (G)) z organizacją, ma zapewnić jasne wskazówki dotyczące zrównoważonych, zintegrowanych procedur.

Źródło: photonenergy.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz