Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Elektrownie fotowoltaiczne dla firm – co warto wiedzieć o zmianach przepisów

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub inwestorem planującym w najbliższym czasie inwestycję w dużą instalację fotowoltaiczną warto zapoznać się ze zmianami w ustawie o OZE, ustawie Prawo Budowlane oraz w Ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

Elektrownie fotowoltaiczne dla firm – co warto wiedzieć o zmianach przepisów
Elektrownie fotowoltaiczne dla firm – co warto wiedzieć o zmianach przepisów

Trudno jednoznacznie ocenić czy te zmiany wyjdą zarówno gminom jak i inwestorom na dobre, niemniej jednak przepisy te ułatwią budowę instalacji o mocy do 150 kW oraz pozwolą szeroko pojętemu społeczeństwu (w tym firmom i przedsiębiorcom) na partycypację w planach gmin.

Elektrownie PV do mocy 150 kW bez pozwoleń – zasilaj swoje przedsiębiorstwo energią słoneczną

Zgodnie z tegoroczną nowelizacją ustawy Prawo Budowlane, z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są instalacje PV mocy do 150 kW. Przepisy te wprowadzają ułatwienie i przyspieszenie procesu budowy elektrowni fotowoltaicznej, z której energia wytworzona wspomagać będzie zasilanie zainteresowanych niezależnością energetyczną firmy. Elektrownie (EPV) i farmy fotowoltaiczne stają się dzięki tym zmianom inwestycjami praktycznie na wyciągnięcie ręki. Przedsiębiorcom, których przeraża budowa dużych instalacji wychodzą naprzeciw firmy takie jak OEM Energy mające w swojej ofercie zarówno doradztwo, projektowanie jak i realizację takich inwestycji.

Przedstawicielka OEM Energy – Ewa Kosowska komentuje – Przychylne zmiany w zakresie elektrowni fotowoltaicznych to gratka, którą na pewno wielu przedsiębiorców wykorzysta, by uniezależnić swój biznes od nieuchronnych podwyżek cen energii. Co ważne, inwestorzy zawsze mogą zwrócić się do inżynierów, techników i projektantów, aby koordynowali inwestycję od początku do końca. Takich specjalistów rekomenduje w swoim zespole OEM Energy.

Wnioski o decyzję ustalającą warunki zabudowy wg dotychczasowych wytycznych – możliwe do końca 2025 roku

Nowelizacja przepisów w zakresie lokalizacji OZE (w tym m.in elektrowni fotowoltaicznych) zakłada, że pozyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy wg dotychczasowych zasad i na terenach, gdzie nie obowiązuje MPZP możliwe będzie tylko do końca roku 2025. Pozyskane w tym terminie prawomocne decyzje zachowają ważność minimum 5 lat. Od roku 2026 natomiast, w życie wchodzi nowy pakiet planistyczny oparty na Planach Ogólnych, na których sporządzenie gminy mają około dwa lata. Jest to zatem ‘ostatni dzwonek’ dla Inwestorów, którzy nie chcą uzależniać swoich planów inwestycyjnych związanych z elektrowniami PV od ostatecznego kształtu Planu Ogólnego, jaki wejdzie w życie na terenie danej gminy po roku 2026.

Plan Ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przeciwieństwie do studium będzie on aktem prawa miejscowego, co oznacza, że będzie miał moc prawną. Wydanie Decyzji WZ na wniosek złożony od dnia 1 stycznia 2026 r. będzie możliwe zatem jedynie w oparciu o Plan Ogólny, który jednocześnie będzie stanowić punkt wyjściowy przy sporządzaniu Planu Miejscowego. Plan Miejscowy z kolei stanie się głównym instrumentem regulującym możliwość budowy instalacji OZE.

Plany Ogólne w Twojej gminie od 2026 roku? Warto partycypować w ich tworzeniu!

Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym zakłada tzw. partycypację społeczną, a to oznacza, że gminy będą miały obowiązek organizowania konsultacji społecznych. W efekcie to Urząd Gminy, Planiści oraz Społeczeństwo zadecydują o kształcie Planów Ogólnych w danej miejscowości. Wspominana już Ewa Kosowska z OEM Energy mówi „Zdecydowanie warto zainteresować się draftem planowanych zmian, a nawet aktywnie w nich uczestniczyć. Plany Ogólne kształtować będą wizerunek i rozwój danego regionu przez kolejne długie lata, mogą zarówno umożliwić, jak też zablokować realizację wielu przedsięwzięć”. Konsultacje społeczne muszą być zorganizowane tak, żeby mogła w nich uczestniczyć jak największa liczba zainteresowanych, w tym przedsiębiorstwa planujące inwestycję w EPV. Dzięki tym konsultacjom będą organizowane punkty dyskusyjne i panele eksperckie, a wszystko w celu zebrania opinii społecznych, komentarzy oraz uwag.

Podsumowując, w obliczu wzrostu cen prądu inwestycja w własne, niezależne źródło wytwarzania energii wydaje się być czynnikiem podstawowym prowadzenia biznesu, nie wymagającym dodatkowych wyjaśnień. Pomimo szeregu zmian, jakie ustawodawca zafundował w tym roku, każdy przedsiębiorca mający jasno sprecyzowaną wizję rozwoju swojej firmy zyska możliwość wprowadzenia jej w życie, czy to poprzez wykorzystanie dotychczasowych przepisów, czy na podstawie nowo przyjmowanych Planów Ogólnych. Warto już teraz zorientować się jak będzie wyglądał proces przygotowania Planów Ogólnych w danej gminie. W przypadku zarówno mniejszych, jak i większych inwestycji w fotowoltaikę – warto nawiązać współpracę z firmą rzetelną i kompetentną, która przeprowadzi inwestora przez proces przygotowań, wyboru dobrej jakości materiałów oraz realizację – tu rekomendujemy współpracę z OEM Energy, która dysponuje dedykowanym działem odpowiedzialnym za EPV.

Źródło: oemenergy.pl

OEM ENERGY Sp. z o.o.
ul. Składowa 17
41-500 Chorzów
t: +48 501 510 511
e[email protected]
w: www.oemenergy.pl
B2B Zaloguj się (oemenergy.pl)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz