.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

Polsko-Fińskie Forum Przemysłu Jądrowego w Warszawie

Polsko-Fińskie Forum Przemysłu Jądrowego to dwudniowe wydarzenie, odbywające się w Warszawie 20-21 kwietnia br. Zostało organizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Republiki Finlandii, Finnuclear Association (izba gospodarcza reprezentująca fiński sektor jądrowy – ok. 100 przedsiębiorstw) oraz polską Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska (reprezentującą 150 polskich przedstawicieli sektora energetycznego).

Polsko-Fińskie Forum Przemysłu Jądrowego w Warszawie
Polsko-Fińskie Forum Przemysłu Jądrowego w Warszawie

Istotną częścią Forum była specjalna sesja bezpośrednich rozmów typu B2B pomiędzy przedstawicielami firm z obu krajów. Odbyło się blisko 70 bilateralnych spotkań, które pozwoliły ocenić możliwości dwustronnej współpracy przy projektach, zarówno w obu krajach, jak i na rynkach państw trzecich. W pierwszym dniu wydarzenia zaprezentowano określone rozwiązania wypracowane w Finlandii w zakresie regulacji prawnych i dozorowych, funkcjonowania ośrodków naukowych, przyjętych rozwiązań gospodarki odpadami jądrowymi i materiałami promieniotwórczymi oraz przygotowania inwestycji w nowe bloki jądrowe. Wiele rozwiązań wypracowanych w tym kraju jest uznawanych za modelowe – najlepsze na poziomie światowym. Ocenia się, że niektóre z nich mogą być wdrożone przy realizacji polskiego programu jądrowego.

Reklama
oknonet.pl

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwretyński otworzył 20 kwietnia 2022 r. w Warszawie Polsko-Fińskie Forum Przemysłu Jądrowego (Polish-Finnish Nuclear Summit). Wydarzenie to zgromadziło blisko 120 uczestników reprezentujących fińskie i polskie podmioty, wykonujące prace dla szeroko rozumianej energetyki jądrowej: przedstawicieli firm produkcyjnych oraz inżynieryjnych, ośrodków naukowych, instytucji dozorowych oraz administracji rządowych obu krajów.

Polsko-Fińskie Forum jest owocem dotychczasowej intensywnej i korzystnej dla obu stron współpracy w obszarze jądrowym. Przedstawiciele kilkudziesięciu firm oraz ośrodków naukowych z Polski i Finlandii spotykają się na bezpośrednich rozmowach, aby kontynuować i zacieśniać dwustronną współpracę na rzecz projektów jądrowych realizowanych zarówno w obu krajach, jak i na rynkach państw trzecich – powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwretyński.

W 2019 roku wrocławskie fabryki GE wyprodukowały stojan generatora dla kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington. W elektrowni tej zamontowano już korpus turbiny, której obróbkę termiczną wykonał kędzierzyński Famet. Natomiast warszawskie APS Energia wyprodukowało stabilizatory zasilania UPS dla elektrowni jądrowej Kudankulam II w Indiach czy Bangladeszu. Na budowie elektrowni jądrowej w Olkiluoto 3 w Finlandii pracowały firmy: Elektrobudowa, Polbau, Warbud, KMW Enginnering, Gotech, wrocławskie oddziały Siemensa czy Energomontaż Północ Gdynia, który wyprodukował obudowę dla zbiornika reaktora, tzw. liner o wadze powyżej 400 ton.

Także przy francuskiej elektrowni jądrowej Flamanville 3 były zaangażowane nasze przedsiębiorstwa: Polimex Mostostal, Energop Sochaczew, Holduct czy polskie fabryki niemieckiego Berliner Luft. Polskie podmioty są również obecne na budowie elektrowni Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii (ZKS Ferrum, Rockfin czy elbląskie zakłady General Electric).

Finlandia aktualnie posiada 2 elektrownie jądrowe: Loviisa i Olkiluoto (4 394 MWe, łącznie 5 reaktorów), zapewniające ok. 35 proc. krajowego popytu na energię elektryczną. Kraj ten ma również unikalne na skalę światową rozwiązania w zakresie dozoru jądrowego, akceptacji społecznej, nauki oraz gospodarowania materiałami radioaktywnymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz