Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Największa farma wiatrowa na Bałtyku szykuje się do aukcji

Equinor i Polenergia złożyły wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla infrastruktury przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I, która jest przygotowywana do udziału w aukcji w 2025 roku. Bałtyk I to projekt największej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim i jednocześnie najbardziej zaawansowany projekt tzw. drugiej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. – Przy realizacji farmy wiatrowej Bałtyk I skorzystamy z najlepszych rozwiązań wypracowanych przy budowie wcześniejszych projektów, Bałtyk II i Bałtyk III. To znacznie usprawni proces inwestycyjny – podkreślają obie firmy.

Największa farma wiatrowa na Bałtyku szykuje się do aukcji
Największa farma wiatrowa na Bałtyku szykuje się do aukcji

Morska farma wiatrowa Bałtyk I jest jednym z trzech projektów realizowanych wspólnie przez Equinor i Polenergię. Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III będą dysponować łączną mocą do 3 GW, co pozwoli na zasilenie zieloną energią ponad 4 milionów gospodarstw domowych. Bałtyk I to projekt największej farmy wiatrowej realizowanej obecnie na Morzu Bałtyckim, o mocy do 1560 MW.

Farma wiatrowa Bałtyk I będzie zlokalizowana około 80 km od linii brzegowej. Energia elektryczna z projektu popłynie kablami na ląd do punktu przyłączenia na terenie realizowanej stacji elektroenergetycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Krzemienica w gminie Redzikowo. Lądowy korytarz infrastruktury przyłączeniowej o długości do 20 km będzie przebiegać pod powierzchnią ziemi, by zachować walory turystyczne i krajobrazowe oraz by minimalizować wpływ na dotychczasowe użytkowanie gruntów.

Planowane wyprowadzenie mocy na lądzie będzie realizowane częściowo (w północnej części przebiegu) w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza wyznaczonego dla infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Dla wszystkich trzech farm wiatrowych przewidziano jedną lokalizację wyjścia na ląd z wykorzystaniem technologii bez wykopowej. Do tej pory, Bałtyk I uzyskał pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli w części morskiej, a także umowę o przyłączenie do sieci z operatorem systemu przesyłowego.

Realizacja morskich farm wiatrowych Bałtyk ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej w Polsce. Bliskość kabli wyprowadzających moc ze wszystkich trzech realizowanych przez nas projektów znacznie skróci proces inwestycyjny, ułatwi go i obniży koszty. Przy realizacji farmy wiatrowej Bałtyk I skorzystamy z najlepszych praktyk wypracowanych przy projektowaniu i budowie naszych bardziej zaawansowanych projektów, Bałtyk II i Bałtyk III. Dotyczy to nie tylko synergii w obszarze wyprowadzenia kabli, ale także budowanego łańcucha dostaw, pozyskiwania i szkolenia przyszłej kadry czy bardzo ważnych dla nas relacji z mieszkańcami i lokalną administracją. Ciągłość inwestycyjna pozwoli płynnie przejść pomiędzy dwoma fazami rozwoju morskiej energetyki w naszym kraju – podkreśla Jerzy Zań, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

 

2 Zdjecie ilustracyjne. Zrodlo Equinor

 

W ramach projektu zakończono gromadzenie morskich danych pomiarowych i meteorologicznych podczas ponad rocznego badania intensywności wiatru i fal. Pozwoli to określić oczekiwaną produkcję energii przez farmę wiatrową. Ponadto, zeszłoroczne badania dna morskiego zapewniły wstępne rozpoznanie warunków geologicznych terenu, istotnych dla procesu projektowania. To niezbędne badania, które zostaną wykorzystane do stworzenia najbardziej efektywnego pod względem produkcji i kosztów rozmieszczenia poszczególnych turbin.

Aktywnie uczestniczymy w transformacji energetycznej kraju, rozwijając morską energetykę wiatrową, aby Polska mogła korzystać z energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł. Mamy najwyższej jakości technologie i rozwiązania, które realizujemy w naszych projektach. Bałtyk II i III będą jednymi z pierwszych farm wiatrowych na polskim morzu, a ich uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Bałtyk I jest najbardziej zaawansowanym projektem fazy drugiej, planowanym do aukcji w 2025 roku. Zielona energia, która popłynie ze wszystkich trzech morskich farm wiatrowych zapewni stabilną energię odnawialną dla ponad 4 milionów gospodarstw domowych – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor w Polsce.

Dwa bardziej zaawansowane projekty, Bałtyk II i Bałtyk III, mają zostać uruchomione w 2027 roku. Morskie farmy wiatrowe będą dysponować łączną mocą 1440 MW. Projekty mają już zakontraktowanych dostawców najważniejszych komponentów. Dostawcą turbin został Siemens Gamesa Renewable Energy, fundamentów – SIF Netherlands B.V., a infrastruktury systemów elektrycznych – Hitachi Energy.

Equinor i Polenergia mają już także zabezpieczone umowy na zaprojektowanie, produkcję, dostawę i instalację kabli wewnętrznych oraz kabli eksportowych dla obu projektów. Kable wewnętrzne dostarczy i zainstaluje firma Seaway7. Z kolei kontrakt na morskie kable eksportowe otrzymało międzynarodowe konsorcjum stworzone przez firmy Jan de Nul i Hellenic Cables. Partnerzy inwestycyjni podpisali także umowę ze spółką DNV, która zadba o certyfikację morskich części farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III.

W tym roku rozpoczną się prace budowlane w bazie serwisowej w Łebie, która jako centrum logistyczno-operacyjne odpowiadać będzie za bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie morskich farm wiatrowych przez 30 lat ich eksploatacji. W bazie zatrudnienie znajdzie około 100 osób. Wszystkie trzy projekty wygenerują nawet 10 000 miejsc pracy.

Źródło: polenergia.pl

Polenergia Fotowoltaika
Plac Ireneusza Gugulskiego 1
02-661 Warszawa
Tel. 799-399-888
www.polenergia.pl
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz