Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Uroczystość Powołania Zachodniego Klastra Elektromobilności

30 stycznia 2023 r. w Legnicy odbyła się uroczystość Powołania Zachodniego Klastra Elektromobilności (ZKE) – inicjatywy promującej współpracę samorządów i podmiotów z branży energetycznej na terenie Dolnego Śląska i w regionie Polski Południowo-Zachodniej. Przewodzić mu ma Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W wydarzeniu udział wziął wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Uroczystość Powołania Zachodniego Klastra Elektromobilności
Uroczystość Powołania Zachodniego Klastra Elektromobilności [źródło: www.gov.pl]

Wiceminister Ireneusz Zyska przypomniał dotychczasowe inicjatywy resortu, wspierające rozwój polskiej elektromobilności: programy „Zielony Transport Publiczny” oraz „Mój Elektryk”, o łącznym budżecie 2,7 mld zł.

Kolejne 870 mln zł przeznaczyliśmy na wsparcie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych – szybkich stacji ładowania oraz punktów tankowania wodoru. Przewidywanym efektem będzie utworzenie kilku tysięcy różnego typu punktów ładowania oraz co najmniej 20 stacji tankowania wodorem na terenie całego kraju – zaznaczył.

Jak przekazał wiceminister, dodatkowy 1 mld zł został skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby wspomnianych stacji ładowania.

Szacujemy, że realnym efektem naszego programu będzie rozbudowa i modernizacja ok. 4000 km sieci dystrybucyjnej oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych– wskazał.

Łączne środki, jakie zostaną poświęcone na wszystkie programy wsparcia elektromobilności przekraczają pułap 5 mld zł.

W strukturę Zachodniego Klastra Elektromobilności zaangażowane jako podmioty partnerskie są zarówno władze lokalne, stowarzyszenia, specjalne strefy ekonomiczne oraz samodzielne przedsiębiorstwa. Współpraca między nimi polegać będzie na zapewnieniu wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomagania transferu wiedzy doświadczenia i technologii.

ZKE to projekt bezprecedensowy w regionie. Jako główny cel przedsięwzięcia zwiększenie potencjału innowacyjnego podmiotów z branży elektromobilności na obszarze działania partnerów. Konsorcjum pozostaje także otwarte na perspektywę zaangażowania innych podmiotów z regionu. W planach jest nawiązanie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz