Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

TransAFIRmacja: kluczowi interesariusze omówią wyzwania związane z AFIR

Już 13 kwietnia 2024 r. zaczną być stosowane przepisy AFIR, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. To historyczny dzień dla całej branży e-mobility w Unii Europejskiej. Rozporządzenie stanowi potencjalnie najważniejszy czynnik regulacyjny stymulujący w kolejnych latach rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w państwach członkowskich UE. W konsekwencji będzie miało decydujący wpływ na tempo rozwoju całego sektora zeroemisyjnego transportu.

TransAFIRmacja: kluczowi interesariusze omówią wyzwania związane z AFIR
TransAFIRmacja: kluczowi interesariusze omówią wyzwania związane z AFIR
  • Podniesienie łącznej mocy punktów ładowania o niemal połowę w mniej niż 2 lata. Budowa ponad 200 stref ładowania dla elektrycznych ciężarówek wzdłuż sieci TEN-T do 2030 r. To tylko część wyzwań, którym będzie musiała sprostać Polska w związku z rozporządzeniem AFIR. Stosowanie przepisów unijnego rozporządzenia rozpocznie się już 13 kwietnia br.
  • Polska branża nowej mobilności spotka się 15 kwietnia br. w warszawskiej elektrowni Powiśle, by wspólnie z PSPA omówić wyzwania związane z AFIR. – Nowe prawo na dobre zmieni rynek infrastruktury ładowania w Polsce. Od decyzji podjętych w najbliższych miesiącach zależeć będzie jednak tempo jej rozbudowy – podkreśla PSPA.

AFIR nakłada na wszystkie państwa członkowskie bardzo ambitne, bezpośrednio wiążące obowiązki w tym obszarze. Jednym z nich jest konieczność dostosowania łącznej mocy stacji ładowania na każdy zarejestrowany samochód z napędem elektrycznym (1,3 kW w przypadku BEV i 0,8 kW w przypadku PHEV). W przypadku Polski oznacza to konieczność podniesienia mocy infrastruktury o prawie połowę w zaledwie mniej niż dwa lata. Wypełnienie wymogów rozporządzenia wymaga aktywizacji i pełnego zaangażowania wszystkich, najważniejszych interesariuszy oraz dokładnego zaplanowania dalszych kroków. Bez zmian prawnych i niezbędnych inwestycji poczynionych w najbliższych miesiącach nie będziemy w stanie sprostać wymogom AFIR wyznaczonym nie tylko na rok 2025, ale również na 2035 – mówi Aleksander Rajch, Członek Zarządu PSPA.

PSPA AFIR Wymagana moc punktow ladowania Grafika 1200x675px 1 e1712044840558

AFIR przewiduje m.in. konieczność rozmieszczenia maksymalnie co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T stref ładowania (każda o łącznej mocy co najmniej 400 kW, a do 2027 r. co najmniej 600 kW) na każdym kierunku podróży czy wymóg wyposażania ładowarek w możliwość płatności ad-hoc. Ponadto rozporządzenie wyznacza cele w obszarze infrastruktury dla elektrycznych pojazdów ciężkich. Przykładowo, do końca 2027 r. – a więc za mniej niż cztery lata – wzdłuż połowy sieci bazowej TEN-T będą musiały funkcjonować przeznaczone dla eHDV strefy ładowania o mocy co najmniej 2800 kW każda. Obecnie w Polsce ogólnodostępne punkty przeznaczone dla elektrycznych ciężarówek funkcjonują w zaledwie jednej lokalizacji. Tymczasem już do 2030 r. wzdłuż polskich odcinków sieci TEN-T będzie musiało powstać 206 stref ładowania dla eHDV.

W konsekwencji AFIR to nie tylko potencjalny impuls przyspieszający rozwój infrastruktury, ale również bardzo poważne wyzwanie. Dlatego już 15 kwietnia w Warszawie PSPA zorganizuje spotkanie warsztatowe, którego celem będzie szczegółowe omówienie i zaplanowanie dalszych działań związanych z wymogami rozporządzenia oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy najważniejszymi interesariuszami. Porozmawiamy m.in. o zadaniach poszczególnych podmiotów w kontekście rozporządzenia, o instrumentach mających na celu likwidację najważniejszych barier rozbudowy stacji ładowania, o optymalizacji programów wsparcia, jak również o niezbędnej modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych. Zaprezentujemy ponadto nowy, dostępny online i aktualizowany co miesiąc licznik, którego celem będzie informowanie o aktualnym stopniu wypełnienia wymogów AFIR – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG Move, czyli dyrekcji generalnej Komisji odpowiadającej za politykę UE w dziedzinie mobilności i transportu), Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Organizatorzy zaprosili również przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, OSD, operatorów i producentów stacji ładowania, wiodących OEM, kancelarii prawnych oraz mediów.

Spotkanie odbędzie bezpośrednio po terminie rozpoczęcia stosowania przepisów AFIR, tj. w poniedziałek 15 kwietnia (poniedziałek) w warszawskiej Elektrowni Powiśle.

Źródło: pspa.com.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz