Reklama
kongres.energetyka-rozproszona

Szczecin otrzyma ponad 6 mln zł dotacji z NFOŚiGW na rozwój elektromobilności

Szczecin dzięki dofinasowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupi dwa przyjazne dla środowiska autobusy elektryczne. W mieście powstaną również trzy stacje ładowania zeroemisyjnych pojazdów komunikacji publicznej. Umowa w tej sprawie została podpisana 8 listopada w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Szczecin otrzyma ponad 6 mln zł dotacji z NFOŚiGW na rozwój elektromobilności
Szczecin otrzyma ponad 6 mln zł dotacji z NFOŚiGW na rozwój elektromobilności [Źródło: gov.pl]

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin”, którego pierwszą fazę stanowi właśnie nabycie przez tutejszy samorząd dwóch zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą do ich zasilania i obsługi. Będą to pojazdy fabrycznie nowe o mocy 145 kW, niskopodłogowe i klimatyzowane, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W obu zasilanych z baterii autobusach (kategorii M3 – BEV: Batterry Electric Vehicle) znajdzie się co najmniej 120 miejsc pasażerskich, w tym minimum 35 siedzących.

Całkowita wartość projektu wynosi 12,3 mln zł, przy czym kwalifikowany koszt realizacji inwestycji i związanych z nią zakupów – 8,8 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty (ponad 6,1 mln zł) zostanie pokryta z dotacji przekazanej Szczecinowi przez NFOŚiGW w ramach wdrażania wieloletniego programu priorytetowego pod nazwą „Zielony Transport Publiczny”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stawia sobie za cel rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w całej Polsce, bo sprzyja to zarówno poprawie jakości powietrza i życia mieszkańców, jak i rozwojowi gospodarczemu kraju – podkreśla wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski. – Problem emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczania atmosfery szkodliwymi substancjami ze strony komunikacji miejskiej występuje szczególnie w dużych miastach, takich właśnie jak Szczecin, dlatego miasto otrzymało dofinansowanie na rozwój „zielonej” mobilności – uzupełnia wiceszef Narodowego Funduszu.

W celu zasilania zakupionych pojazdów, szczeciński projekt przewiduje również budowę trzech stacji ładowania autobusów elektrycznych (każda ma mieć moc 400 kW), które zostaną zlokalizowane przy ulicach: Kołłątaja, Kolumba i Owocowej.

Szczecin jako największe miasto na Pomorzu Zachodnim bardzo potrzebuje ekologicznego taboru autobusowego – zaznacza wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. – Rządowy program elektryfikacji transportu publicznego wychodzi naprzeciw potrzebom miasta i jego mieszkańców, jest wyrazem troski o ludzi i środowisko – dodaje wojewoda.

Realizowany w Szczecinie projekt rozwijania zielonej komunikacji miejskiej przyniesie wymierne efekty ekologiczne. Dzięki włączeniu do eksploatacji dwóch zeroemisyjnych autobusów nastąpi zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (123,03457 Mg/rok), ograniczenie emisji tlenków azotu (0,38955887 Mg/rok), a także ograniczenie emitowania do atmosfery pyłów PM10, czyli tych o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (0,0032059 Mg/rok). [czytaj]

Elektryczne autobusy zakupione przy wsparciu z NFOŚiGW to konkretny, praktyczny przykład wdrażania w naszym mieście idei zielonego transportu – mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta Szczecin – Oba ekologiczne pojazdy skierujemy do obsługi linii komunikacyjnych na terenie lewobrzeżnej części Szczecina, gdzie jest wysokie zaludnienie i duże natężenie ruchu – dodaje wiceprezydent miasta.

Przewidywana data zakończenia projektu to 31 grudnia 2023 r., przy czym samorząd miasta planuje kolejne fazy wdrażania programu pod hasłem „Zielony transport publiczny w Szczecinie”.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz