Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Pakiet „Fit for 55” – przyspieszenie rozwoju elektromobilności

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet regulacyjny „Fit for 55”. Dla transportu drogowego i elektromobilności najistotniejsze aspekty pakietu to zamiana AFID na AFIR. Kluczową informacją jest pełne ograniczenie rejestracji pojazdów spalinowych w Unii Europejskiej w 2035 r.

Pakiet „Fit for 55” - przyspieszenie rozwoju elektromobilności
Pakiet „Fit for 55” - przyspieszenie rozwoju elektromobilności [Źródło: pspa.com.pl]

W obszarze transportu kluczowym elementem pakietu Fit for 55 jest zamiana AFID na AFIR. Transformacja jest bardzo istotna, bowiem sprawia, że cele zawarte w Rozporządzeniu – w tym m.in. dotyczące systematycznego ograniczania floty pojazdów spalinowych, wzrostu publicznej i prywatnej infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych – stają się wiążące dla Państw Członkowskich.

AFIR przewiduje również system raportowania przez Państwa liczby przybywających pojazdów elektrycznych i nowych punktów ładowania według tych samych, uniwersalnych w UE standardów. Tak samo raportowane będzie ograniczanie flot poszczególnych państw w obszarze konwencjonalnych pojazdów.

Cele, których osiągnięcie ma pomóc zrealizować AFIR, zostały określone w Europejskim Zielony Ładzie. Użytkownicy pojazdów elektrycznych mają mieć dostęp do miliona punktów ładownia w 2025 roku oraz do 3 milionów w 2030 roku. Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności i Europejski Zielony Ład zakładają całkowitą dekarbonizację sektora transportowego w 2050 r.

Fact-sheet odnośnie regulacji „Fit for 55” w obszarze transportu drogowego:

 • Całkowite wyłączanie z obiegu pojazdów z napędem spalinowym w 2035 roku
 • Do 1 stycznia 2024 r. każde Państwo Członkowskie przedstawi Komisji Europejskiej projekt narodowej strategii rozwoju rynku paliw alternatywnych zapewniających osiągnięcie celów AFIR oraz pakietu „Fit for 55”.
 • Na koniec każdego roku Państwa Członkowskie zapewnią, że dla każdego nowo zarejestrowanego pojazdu elektrycznego dostępne będzie minimum 1kW mocy w publicznej infrastrukturze ładowania. Dla każdego pojazdu PHEV ma to być minimum 0,66 kW mocy.
 • Operatorzy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych będą mieli obowiązek udzielenia czytelnej informacji dotyczącej ceny ładowania, umożliwiającą pozyskanie tej informacji przed przystąpieniem do ładowania. Dotyczy to szczególnie ceny za sesję, ceny za minutę i ceny za kWh.
 • Ceny powinny być rynkowe i rozsądne.
 • Należy wprowadzić czytelne i rozpoznawalne oznakowanie punktów ładowania dostępnych w ramach sieci TEN-T, zapewniających łatwy dostęp do tych punktów.
 • Rozwój infrastruktury ładowania wodorem – do 31 grudnia 2030 r. punkty ładowania powinny być dostępne minimum co 150 kilometrów w ramach sieci TEN-T, z mocą 2 ton na dobę i dyspozytorem o mocy 700 barów. Możliwość tankowania płynnego wodoru powinna być dostępna minimum co 450 kilometrów w ramach sieci TEN-T.
 • Operatorzy stacji tankowania wodoru mają umożliwić płatności kartą w terminalu.

Fact-sheet ogólnych założeń i celów pakietu „Fit for 55”:

 • Dostosowanie unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.
 • Neutralność klimatyczna Unii Europejskiej w 2040 r.
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 65% w 2030 roku w stosunku do 1990 r.
 • Konsumpcja energii oparta w 50% na odnawialnych źródłach energii w 2030 roku.
 • Ograniczenie wytwarzania energii z węgla w 2030 r.
 • Ograniczenie wytwarzania energii z gazu ziemnego w 2035 r.
 • Ograniczenie korzystania z węglowodorów w 2040 r.
 • Zamknięcie większości elektrowni jądrowych w 2040 r.

Źródło: pspa.com.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz