Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Gmina Michałowice zakupi dwa zeroemisyjne autobusy elektryczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel środki w łącznej kwocie ponad 4 mln zł – zarówno w formie dotacji, jak i pożyczki. Umowa w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” została podpisana 27 października br. w obecności wiceminister klimatu i środowiska Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej oraz wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego.

Gmina Michałowice zakupi dwa zeroemisyjne autobusy elektryczne
Gmina Michałowice zakupi dwa zeroemisyjne autobusy elektryczne [źródło: www.gov.pl]

Rozwój sektora elektromobilności to kolejny krok w stronę rozwoju polskiej gospodarki i przykład budowania w naszym kraju przemysłu przyszłości. To impuls nie tylko dla branży motoryzacyjnej, ale także dla wielu innych sektorów i możliwość rozwoju na terenie Polski najnowocześniejszych technik i technologii, które znajdują zastosowanie także w innych dziedzinach gospodarki– zaznacza Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska.

Reklama
oknonet.pl

Dobrze zorganizowany transport publiczny ma kluczowe znaczenie, nie tylko dla rozwoju gospodarczego i komfortu życia mieszkańców, ale także ze względu na ochronę środowiska, o czym świadczy zawarta dzisiaj umowa – mówi Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Zachęcamy miasta i gminy do współdziałania na rzecz tworzenia w Polsce warunków do rozwoju elektromobilności, zwłaszcza w zakresie zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego. Liczymy, że dzięki takim działaniom na naszych ulicach będzie jeszcze więcej autobusów elektrycznych– dodaje wiceprezes Michalski.

Gmina Michałowice na projekt pn.: „Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice” uzyskała z NFOŚiGW dotację w wysokości 2 398 807,00 zł, czyli 58,72 proc. koszów kwalifikowanych oraz pożyczkę wynoszącą 1 686 021,00 zł, i stanowiącą 41,28 proc. koszów kwalifikowanych, przy łącznym koszcie w wysokości 4 084 828,00 zł. Inwestycja zakłada zakup dwóch niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci: zmniejszenia emisji CO2: 37,93786 Mg/rok, ograniczenia emisji tlenków azotu: 0,04206 Mg/rok i ograniczenia emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,00016 Mg/rok.

Warto dodać, że program „Zielony Transport Publiczny” ma na celu uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Program przewiduje możliwość dofinansowania działań zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Finansowanie można przeznaczyć na zakup lub leasing autobusów i trolejbusów wykorzystujących zeroemisyjne źródła zasilania, szkolenie kierowców i mechaników oraz budowę lub modernizację infrastruktury wykorzystywanej do obsługi tych pojazdów.

Wsparcie rozwoju miejskiej elektromobilności jest szczególnie ważne dla rozwoju średnich i małych ośrodków, ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla środowiska, ale także dla rozwoju gospodarczego i jakości życia w mniejszych miejscowościach.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz