Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Dotacje z Programu Zielony Transport Publiczny dla kolejnych czterech miastach

NFOŚiGW informuje, że zeroemisyjne, elektryczne autobusy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obsługiwane przez wykwalifikowany personel pojawią się w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Stalowej Woli i w Zakopanem. Niskopodłogowe elektryki z możliwością przewozu ponad 70 osób, zabiorą każdego pasażera - będą wyposażone w platformę (rampę) najazdową, umożliwiającą wjazd m.in. wózkom dziecięcym, inwalidzkim czy też chodzikom wspomagającym poruszanie się osób starszych i niepełnosprawnych.

Dotacje z Programu Zielony Transport Publiczny dla kolejnych czterech miastach
Dotacje z Programu Zielony Transport Publiczny dla kolejnych czterech miastach [Źródło: gov.pl]

Pojazdy będzie można zasilać prądem w systemie plug-in (ładowanie wolne), oraz pantografowo (ładowanie szybkie). Ich magazyny energii, pozwolą na pokonanie co najmniej 100 km na jednym ładowaniu. Realizacja projektów wprowadzenia elektrobusów do publicznego transportu miejskiego poprawi lokalnie jakość powietrza oraz istotnie zmniejszy poziom hałasu ulicznego, podkreśla resort.

Wspomniane umowy dotyczą realizacji wymiany floty w ramach pierwszego naboru w programie. Warto przypomnieć, że do 20 grudnia b.r. NFOŚiGW prowadzi drugi, konkursowy nabór, w którym samorządy mogą się starać o dofinansowanie do zakupu autobusów elektrycznych i wodorowych. Wsparcie zostanie skierowane do miast, szczególnie mniejszych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które borykają się z problemem smogu, jak również do samorządów, które eliminują zjawisko wykluczenia transportowego przez rozwój samorządowego transportu lokalnego.

Dotacje dla inwestycji zostaną przekazane z programu priorytetowego Zielony Transport Publiczny, którego zasadniczym celem jest stymulacja unikania emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inicjatyw polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym. W pierwszym naborze 45 wniosków o dofinansowanie zakupu zeroemisyjnych autobusów złożyły w sumie 34 podmioty. NFOŚiGW kończy już fazę negocjacji z wszystkimi wnioskującymi samorządami, których wnioski spełniły kryteria wyboru. W tej chwili Zarząd oraz Rada Nadzorcza Funduszu sukcesywnie podejmują decyzje o dofinansowaniu kolejnych przedsięwzięć, co umożliwia podpisywanie umów na zakup bezemisyjnej floty autobusowej.[czytaj]

Do 20 grudnia br. NFOŚiGW czeka na wnioski w drugim konkursie programu z budżetem sięgającym 1,2 mld złotych. Beneficjentami programu mogą zostać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz