Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Blisko połowa Polaków jest zainteresowana pojazdami elektrycznymi

W trakcie sześciu lat z 12% do 42,4% wzrosła liczba Polaków zainteresowanych zakupem samochodu z napędem elektrycznym – wynika z tegorocznej edycji Barometru Nowej Mobilności PSPA. Barometr to jedyne, cykliczne badanie opinii społecznej obrazujące przełomowe zmiany, które od 2017 r. zaszły w świadomości i preferencjach zakupowych Polaków związanych z ekologicznym transportem.

Blisko połowa Polaków jest zainteresowana pojazdami elektrycznymi
Blisko połowa Polaków jest zainteresowana pojazdami elektrycznymi [ źródło: www.pspa.com.pl]

„Barometr Nowej Mobilności 2022/23” to już 6. edycja cyklicznego opracowania PSPA zawierającego wnioski z badania opinii społecznej dotyczącego elektromobilności, w tym potencjału zakupowego Polaków w zakresie nabywania samochodów elektrycznych oraz ich preferencji związanych z infrastrukturą ładowania. Barometr powstaje na podstawie odpowiedzi uzyskanych od reprezentatywnej grupy polskich kierowców, którzy realnie rozważają zakup nowego pojazdu w okresie najbliższych 3 lat.

Reklama
oknonet.pl

Tegoroczna edycja „Barometru Nowej Mobilności” odpowiada na szereg pytań związanych z postrzeganiem elektromobilności przez Polaków. Nasz raport zawiera informacje na temat potencjału zakupowego w segmencie e-mobility, zmian preferencji związanych z eksploatacją samochodów elektrycznych i infrastrukturą ładowania, czy też profilu potencjalnych nabywców EV w Polsce. Przez 6 lat, które minęły od czasu wydania pierwszej edycji „Barometru”. przebadaliśmy prawie 7,5 tys. osób, zadając 673 pytań i uzyskując 984 tys. odpowiedzi – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Barometr Nowej Mobilnosci 2022 komunikat grafika 01 2048x1152.jpg

Siła pokolenia

W odróżnieniu od wcześniejszych edycji „Barometru Nowej Mobilności”, w tym roku dokonano podziału badanych osób pod względem wieku. Respondenci zostali podzieleni na 4 grupy pokoleniowe: Pokolenie Z (roczniki 1996 – 2004) – osoby wieku między 18 a 26 lat, Milenialsi (roczniki 1980 – 1995) – osoby w wieku między 27 a 42 lat, Pokolenie X (roczniki 1965 – 1979) – osoby w wieku między 43 a 57 lat oraz Baby Boomers (roczniki 1947 – 1964) – osoby w wieku między 58 a 75 lat. Napęd elektryczny okazał się najczęściej wskazywanym wyborem przez Milenialsów (48,6%). Podobną popularnością cieszy się wśród Pokolenia Z (46%). Zdecydowanie mniejsze zainteresowanie elektromobilnością wykazują przedstawiciele Pokolenia X (41,2%) oraz Baby Boomers (41,2%).

Barometr Nowej Mobilnosci 2022 komunikat grafika 02 2048x1152.jpg

 

Coraz bliżej elektromobilności

Z najnowszej edycji „Barometru” wynika, że w 2022 r. po raz kolejny zanotowano wzrost zainteresowania pojazdami z napędem elektrycznym wśród Polaków. Jeszcze w 2017 r. tylko 12% respondentów deklarowało, że kolejnym rodzajem napędu, którym wybiorą w samochodzie będzie napęd elektryczny. W 2020 r. odsetek ten wzrósł do 29,4%, a obecnie taką gotowość wyraża już 42,4% badanych. Oznacza to wzrost o 30% w przeciągu sześciu lat. W przypadku wariantów w pełni elektrycznych (BEV) odnotowano przyrost z 7,2% w 2020 r. do 15% w 2022 r.

Wśród najbardziej zainteresowanych odbiorców pojazdów BEV jest Pokolenie Z. 19% tej grupy planuje zakupić zeroemisyjny samochód. Również Milenialsi wskazują duże zainteresowanie takim wyborem (17,7%) w przeciwieństwie do Pokolenia X (12,6%) czy Baby Boomerssów (10,8%). Głównymi czynnikami zachęcającymi ankietowanych do wyboru BEV są niższe koszty eksploatacji (51,3%), świadomość ekologiczną (47,8%) jak też możliwość uzyskania dopłaty do zakupu pojazdu (39%) – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Inflacja wpływa na ceny

Polacy wybierając pojazd kierują się przede wszystkim pragmatyzmem. Jeszcze w 2017 r. za główny czynnik zniechęcający do zakupu samochodu elektrycznego 72,3% respondentów wskazywała zbyt wysoką cenę. Po sześciu latach odsetek ten zmniejszył się do 33,3%. W obecnych czasach obawę potencjalnych klientów wzbudza inflacja. Jednym najczęściej wymienianych powodów wyboru pojazdu innego niż elektryczny jest obawa o wzrost ceny energii, co w efekcie może przełożyć się na brak zakładanych oszczędności eksploatacyjnych (wskazało tak 19,2% Milenialsów). Respondenci wskazywali w tym kontekście również na zbyt wolną rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania (wskazało tak 23,3% ankietowanych z Pokolenia X).

Barometr Nowej Mobilnosci 2022 komunikat grafika 03 2048x1152.jpg

 

Obserwując kategorię samochodów elektrycznych w OTOMOTO widzimy, że także w podaży tendencja jest wyraźnie wzrostowa – na platformie w 2022 roku pojawiło się o 50% więcej ofert sprzedaży samochodów zeroemisyjnych niż rok temu. Nie dziwią jednak wyniki „Barometru”, które mówią, że 1/3 Polaków wciąż obawia się ceny samochodu – poszukując w tym roku elektryka w OTOMOTO najczęściej można było trafić na oferty pojazdów droższych niż za 200 tysięcy złotych – ogłoszeń w tym segmencie pojawiło się o 130% więcej niż w poprzednim roku – mówi Agnieszka Czajka, General Manager Otomoto.

Barometr Nowej Mobilnosci 2022 komunikat grafika 04 2048x1152.jpg

Używane elektryki coraz popularniejsze

W 6. Edycji „Barometru Nowej Mobilności” ankietowani odpowiadali również na pytania dotyczące używanych samochodów elektrycznych. Na pytanie o możliwość nabycia EV z rynku wtórnego, pozytywnie odpowiedziało 48,8% respondentów. Z kolei dostępność używanych e-pojazdów dobrze ocenia 13,8% respondentów. 56,4% nie ma w tej kwestii zdania.

Wśród największych obaw przed zakupem używanego samochodu elektrycznego, ankietowani zwracali uwagę na niepewność w kwestii stanu technicznego akumulatora (18,7%), niewielkiego zasięgu modeli dostępnych w zakładanym budżecie (16,4%), znacząco wyższej ceny w stosunku do odpowiedników spalinowych (15,5%), ograniczonej funkcjonalności (14,4%), czy obawy o dużą utratę wartości (11,9%) – mówi Albert Kania, Senior New Mobility Manager PSPA.

Ładowanie z aplikacji

Wraz z rozwojem polskiego rynku elektromobilności zaobserwować można trend polegający na zmianie preferencji sposobów uiszczania opłaty za ładowanie w zależności od grupy pokoleniowej. Baby Boomers nadal preferują transakcje za pośrednictwem karty płatniczej. Za tym sposobem rozliczania opowiedziało się 63,4% respondentów. Podobne zdanie mieli przedstawiciele Pokolenia X (71,3%) oraz Milenialsi (48,9%). Zupełnie inne podejście ma Pokolenie Z, które preferuje płatności przy wykorzystaniu aplikacji z podpiętą kartą (69,1%).

Wsłuchując się w głosy kierowców, zauważamy, że jedną z głównych elektromobilnych potrzeb jest rozbudowa infrastruktury. Tegoroczna edycja „Barometru Nowej Mobilności” wykazała, że w przypadku braku możliwości ładowania pojazdu elektrycznego w domu, odległość do ładowarki nie powinna być większa niż 2 kilometry. Tak twierdzi 40,9% ankietowanych. 20,3% zaakceptowałaby dystans do 3 kilometrów – wskazuje Łukasz Lewandowski z EV Klubu Polska.

Barometr Nowej Mobilnosci 2022 komunikat grafika 05 2048x1152.jpg

Barometr Nowej Mobilnosci 2022 komunikat grafika 06 2048x1152.jpg

Elektromobilna świadomość

„Badanie Barometr Nowej Mobilności 2022/23” wykazało, że Polacy mają coraz większą wiedzę na temat elektromobilności. Jedynie 39,8% ankietowanych wskazało, że praktycznie nic nie wie na temat sektora e-mobility. To wynik aż o 44,2% niższy względem 2019 r., kiedy niewiedzę deklarowało 84% respondentów. Brak znajomości zagadnień związanych z elektromobilnością jest bolączką wielu Baby Boomersów. Aż 53,2% z nich zadeklarowało, że ich wiedza dotycząca e-mobility jest zła. 43,3% respondentów z Pokolenia X również źle ocenia swoją wiedzę w tym zakresie, podczas gdy u Milenialsów wynik ten to 28,8%.

Barometr Nowej Mobilnosci 2022 komunikat grafika 07 2048x1152.jpg

O badaniu

Badanie „Barometr Nowej Mobilności 2022/23” zostało przeprowadzone w listopadzie 2022 r. na grupie ponad 1515 respondentów z wykorzystaniem metody wywiadów on-line przez agencję SW RESEARCH. Partnerem strategicznym Barometru Nowej Mobilności 2022.23 jest Otomoto. Partnerem Merytorycznym jest SW RESEARCH.

 

Źródło: pspa.com.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz