Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Jak dobrać właściwą grubość izolacji technicznych?

Wymóg izolowania instalacji technicznych wynika z obowiązujących przepisów prawa, a minimalne grubości izolacji określają Warunki Techniczne. Warto jednak pamiętać, że właściwa izolacja działa po prostu na naszą korzyść: zmniejsza straty energetyczne, tłumi hałas i przedłuża trwałość instalacji. Grubość to nie jedyny parametr, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę. Okazuje się bowiem, że nowoczesne izolacje Armacell potrafią więcej nawet przy cieńszych warstwach.

Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Jak dobrać właściwą grubość izolacji technicznych?
Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Jak dobrać właściwą grubość izolacji technicznych? [Źródło: armacell.com]

Podstawowe wytyczne w zakresie właściwego zastosowania izolacji – kiedy je wykonać i jakiej powinny być grubości, odnajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania. W załączniku nr 2 widnieje tabela określająca minimalne wymiary dla izolacji przewodów rozdzielczych i elementów instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) oraz instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego.

Jakiej grubości izolacja?

Wspomniany wyżej dokument przyporządkowuje właściwe izolacje względem wewnętrznej średnicy rury. Dla najcieńszych (do 22 mm) grubość izolacji została określona jako minimum 20 mm. Wraz ze wzrostem średnicy rośnie też wymagana grubość izolacji, przy czym istnieją też dodatkowe aspekty różnicujące grubość, np. umieszczenie przewodów w warstwach posadzkowych czy prowadzenie instalacji wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

Kierując się wartościami z tabeli, możemy dopasować wymaganą grubość izolacji. W rzeczywistości jest to jednak nieco bardziej skomplikowane, gdyż grubości są podane dla izolacji wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(mK). Jeśli zatem użyjemy izolacji o innym współczynniku, wymagana grubość izolacji może się zwiększyć lub zmniejszyć. Pomocna okaże się więc także norma PN-B-02421:2000 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń, Przywołana norma uszczegóławia, dla jakiej temperatury λ ma wynosić wskazaną w ministerialnym dokumencie wartość i w której znajdziemy dość skomplikowany wzór pozwalający wyliczyć grubości dla materiałów o innych wartościach λ.

I tak:

a

w którym e1 to minimalna wymagana grubość izolacji, a D to średnica zewnętrzna izolowanego przewodu, e to grubość izolacji wynikająca z WT dla rury o średnicy D, λ1 wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału w temperaturze 40 °C

Należy pamiętać, że norma PN-B-02421:2000 dotyczy wyłącznie przewodów dla ogrzewnictwa i ciepłownictwa i można z niej korzystać wykonując obliczenia dla takich właśnie rurociągów. Dla instalacji chłodu producenci izolacji deklarują wartość ʎ dla temperatury 0°C i taką wielkością możemy się posługiwać przy doborze grubości izolacji na instalacjach wody lodowej.

Sekretem jest niski współczynnik przewodzenia ciepła

Nawet bez obliczeń można jednak z pewnością stwierdzić, że im nasz materiał ma niższy współczynnik przewodzenia ciepła, tym lepszą stanowi ochronę, a więc będziemy mogli zastosować cieńsze warstwy dla osiągnięcia tego samego efektu izolacyjności.

Jeśli podstawimy do wzoru dwa materiały izolacyjne o współczynnikach 0,042 i 0,035, to okaże się, że choć na pierwszy rzut oka różnica między nimi jest minimalna i dotyczy tysięcznych części W/(mK), to dla rury o średnicy zewnętrznej 60 mm wymagane grubości izolacji będą wynosić odpowiednio 67 i 50 mm. Mniejsze średnice izolacji związane z mniejszym współczynnikiem λ pozwalają na zastosowanie skutecznej ochrony nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. w modernizowanych budynkach. Zachowanie tej samej grubości umożliwi z kolei dużo wydajniejszą ochronę.

Armacell w swojej ofercie posiada szereg izolacji przeznaczonych do zastosowania na różnych typach instalacji. W ofercie znajdziemy między innymi wykonany z polietylenu Tubolit DG Plus, który ma doskonałe parametry termoizolacyjne λ(40°C) ≤ 0,040 W/(mK), dzięki czemu ogranicza straty energii nawet do 90%. Wśród produktów kauczukowych znajdziemy z kolei np. izolację SH/Armaflex ze współczynnikiem nawet 0,036 W/(mK).

Ochrona na najwyższym poziomie

Bardzo niskie współczynniki przewodzenia energii izolacji Armacell to jednak nie jedyna ich zaleta. Do dyspozycji mamy między innymi izolacje, które można stosować nawet na instalacjach przemysłowych z temperaturą roboczą do 650°C, specjalne dodatki zapobiegające rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów w warstwach izolacji oraz rozwiązania zapewniające podwyższony stopień ochrony przeciwpożarowej i akustycznej. Ich wysoka elastyczność ułatwia też dopasowanie warstw izolacji nawet do złożonych kształtów, ograniczając powstawanie nieszczelności i mostków termicznych.

Bez względu na to, czy jesteśmy profesjonalnymi projektantami instalacji, czy chcemy skorzystać z gotowych rozwiązań bez dokonywania złożonych obliczeń, produkty Armacell pomogą nam zapewnić ochronę na najwyższym poziomie i będą gwarancją niezawodności warstw ochronnych instalacji rurowych przez długie lata użytkowania budynku.

Źródło: armacell.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz