Reklama
http://www.multitherma.com/

Termostatyczne zawory mieszające – fakty i mity

Firma Caleffi oferuje aktywne wsparcie techniczne dla użytkowników swoich produktów. W dzisiejszej publikacji przybliży zagadnienie termostatycznych zaworów mieszających przeznaczonych do wody użytkowej na przykładzie zaworu z serii 521 oraz przedstawi odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań.

Caleffi - zawór z serii 521
Caleffi - zawór z serii 521 [Źródło: caleffi.com]

W jakim celu stosujemy zawory termostatyczne mieszające w instalacjach?

Podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie użytkownika przed poparzeniem. W instalacjach ciepłej wody użytkowej temperatura wody w miejscu poboru zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna wynosić 55 – 60 °C. Takie wymagania związane są z przeciwdziałaniem rozwoju bakterii Legionelli w instalacji. Użytkowanie wody o takiej temperaturze może być niebezpieczne dla zdrowia. Poniżej zamieszczono wykres obrazujący, w jakim czasie może dojść do poparzenia.

W jakim celu stosujemy zawory termostatyczne mieszające w instalacjach?

Jak widać, już po 5 sekundach może dojść do lekkiego poparzenia w przypadku wody o temperaturze 60 °C.

Zastosowanie zaworów tego typu ma na celu również zapewnienie komfortu użytkownikowi oraz oszczędność energii poprzez obniżenie strat ciepła w instalacji.

Jak dobrać tego typu urządzenie?

Często popełnianym błędem przy wyborze zaworów termostatycznych mieszających jest dobór tylko i wyłącznie na podstawie średnicy przyłączeniowej. Taka metoda może skutkować zastosowaniem urządzenia o zbyt małej wydajności lub zaworem przewymiarowanym.

Skutkiem czego może być:

  • w przypadku zbyt małego zaworu: brak odpowiedniego wymaganego natężenia przepływu; zbyt wysoka prędkość przepływu, co może skutkować głośną pracą zaworu lub szybszym zużyciem.
  • W przypadku zbyt dużego zaworu: pogorszenie szybkości oraz dokładności regulacji temperatury.

Prawidłowy dobór należy przeprowadzić na podstawie wymaganego przepływu, obliczonego w odniesieniu do ilości oraz rodzaju punktów czerpalnych z uwzględnieniem współczynników jednoczesności pracy. Aby ułatwić dobór zaworów, na stronie Caleffi zamieszczono program doborowy: caleffi.com

Doboru można dokonać na podstawie predefiniowanych danych lub wprowadzić samodzielnie wszystkie informacje.

W jaki sposób wykonać nastawę na zaworze termostatycznym?

Nastawę temperatury wody zmieszanej najczęściej wykonuje się za pomocą pokrętła zaworu z naniesioną skalą numeryczną, poszczególne cyfry odpowiadają temperaturze wody zmieszanej.

⇒ Na przykład:

Wartości temperatur wody zmieszanej

Tutaj należy zwrócić uwagę, że wartości temperatur wody zmieszanej są poprawne w przypadku warunków odniesienia. W przypadku innych wartości temperatury wody, zimnej i ciepłej podczas wykonywania nastawy, należy zmierzyć temperaturę wody zmieszanej w punkcie poboru i dostosować ją za pomocą pokrętła do wartości wymaganej.

Podawanie nastawy zaworu na pokrętle w formie temperaturowej może być mylne i skutkować błędnym ustawieniem zaworu.

Czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementów w instalacji z termostatycznymi zaworami mieszającymi?

Dla zapewnienia poprawnej pracy tego typu zaworów zalecane jest zastosowanie zaworów zwrotnych zamontowanych na przewodzie zimnej oraz ciepłej wody. Takie elementy zabezpieczają zawór przed ewentualnym negatywnym wpływem wysokiej różnicy ciśnień, występującej pomiędzy instalacją wody ciepłej oraz zimnej, jak również zapobiega naturalnej cyrkulacji czynnika w okresie braku poboru wody.

Dodatkowo warto zabezpieczyć zawór przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie poprzez zastosowanie filtrów.

W przypadku zaworów z serii 521 oba wyżej wymienione elementy zostały umieszczone w specjalnej wersji złączek przyłączeniowych, co usprawnia montaż zaworu.

Autor poradnika: Przemysław Dutka

Źródło: caleffi.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz