Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Nie będzie zakazu stosowania ekogroszku – zmieni się tylko nazwa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podważa doniesienia o możliwości wyeliminowania z rynku ekogroszku. Jak informuje resort w oświadczeniu, trwają właśnie konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Nie będzie zakazu stosowania ekogroszku - zmieni się tylko nazwa
Nie będzie zakazu stosowania ekogroszku - zmieni się tylko nazwa [Źródło: gov.pl]

Minister Klimatu i Środowiska powołał Zespół do spraw przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych, w skład którego weszli przedstawiciele administracji rządowej i do którego prac zostali zaproszeni przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorcy, jednostki naukowo-badawcze i organizacje pozarządowe.

W toku prac Zespół zaproponował zmianę nazwy „ekogroszek”, gdyż nazwa tego paliwa wprowadza konsumentów w błąd odnośnie jego ekologicznego charakteru i braku oddziaływania na środowisko. Uwzględniając potrzeby rynku, zgłoszono propozycję, aby paliwo to nadal było dostępne, jednakże pod inną nazwą. Jednocześnie, rozważane jest zastosowanie vacatio legis, aby rynek mógł się do tej zmiany przygotować. Nie jest prawdą, że projektowane rozporządzenie ma wprowadzić zakaz stosowania ekogroszku w gospodarstwach domowych.

Resort zaznacza, że prace nad rozporządzeniem są na etapie dialogu społecznego. Nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. Celem wydania rozporządzenia jest poprawa jakości powietrza, ochrona zdrowia i życia ludzi, bez ponoszenia przez obywateli nieuzasadnionych kosztów projektowanych zmian, z jednoczesnym uwzględnieniem uzasadnionych interesów branży paliw stałych.

Ważne jest, że konsultacje publiczne są skierowane do wszystkich organizacji, firm i osób, których projektowane przepisy mogą dotyczyć. Przepisy rozporządzenia nie regulują bezpośrednio zagadnień związanych z zabezpieczaniem praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzeniem, warunkami socjalno-bytowymi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Doceniając działania i rolę sektora wydobywczego, w celu zapewnienia skutecznej realizacji umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, przy piśmie z dnia 28 września 2021 r. skierowano zaproszenie do związków zawodowych do złożenia opinii w tej sprawie.

Obecnie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wpływają uwagi i opinie zainteresowanych stron. O postępach prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych opinia publiczna będzie informowana na bieżąco.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz