Reklama
http://www.multitherma.com/

Bezpieczny montaż zaworu bezpieczeństwa – checklista

Wśród zapytań instalatorów często pojawia się pytanie o zawór bezpieczeństwa. Co do zasady każdy podgrzewacz wody, który jest wyłączany niezależnie, wymaga stosowania takiego zaworu. Jak należy zamontować zawór bezpieczeństwa?

Bezpieczny montaż zaworu bezpieczeństwa – checklista
Bezpieczny montaż zaworu bezpieczeństwa – checklista

 

Istnieje kilka wytycznych dotyczących bezpiecznego montażu zaworu bezpieczeństwa, a w konsekwencji bezpiecznej pracy instalacji. Aby je poznać, warto zwrócić uwagę na zawory ESBE serii VSB100, których zadaniem jest ochrona układów ciepłej wody użytkowej przed wzrostem ciśnieniem powyżej zadanej wartości. Podczas montażu instalator powinien postępować według kilku kroków.

Pomocne mogą okazać się odpowiedzi na 8 poniższych pytań:

  • Czy w miejscu montażu panują odpowiednie warunki eksploatacyjne takie jak: dostateczna wilgotność i temperatura, brak ujemnych temperatur?
  • Czy wszystkie zawory odcinające są zamknięte?
  • Czy instalacja została poddana próbie ciśnieniowej?
  • Czy zawór został zamontowany na dopływie wody zimnej zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu?
  • Czy wlot i wylot zaworu (ujście nadmiaru pary wodnej) nie znajduję się u góry?
  • Czy pomiędzy podgrzewaczem a zaworem nie ma żadnych zaworów zamykających?
  • Czy bezpośrednio przy wylocie zaworu znajduje się wolna przestrzeń? (uwaga na poparzenia)
  • Czy ciśnienie zamykające zawór jest niższe niż ciśnienie otwarcia?

Prod VSB132 DN20 verA issueA hr 002

Jeżeli montujesz zawór bezpieczeństwa w instalacji, która została zaprezentowana na schemacie internetowym (np. ESBE), pamiętaj, że jest on zawsze rysunkiem ideowym, który nie uwzględnia parametrów technicznych instalacji. Zastosowanie zaworu bezpieczeństwa może być konieczne, jednak każdy system może wymagać też innych rozwiązań (z pominięciem omawianego zaworu) włącznie. Przed każdym montażem zaworu sprawdź parametry techniczne instalacji, a także normy i przepisy obowiązujące w danym kraju/regionie.

Źródło: esbe.eu

ESBE HYDRONIC SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Garbary 56
PL-61-758 Poznań
Tel. +48 61 85 10 728
E-mail: [email protected]
www: esbe.eu/pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz