Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Smogowy zegar: dla Rybnika czas minął

W Rybniku ruszają pierwsze kontrole, których zadaniem będzie sprawdzenie jak mieszkańcy miasta, wywiązali się z obowiązku wymiany kotła węglowego, użytkowanego dłużej niż 10 lat. Zobowiązują do tego zapisy uchwały antysmogowej.

Ranking szkół, w których uczniowie oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem — dane z programu Edukacyjna Sieć Antysmogowa [źródło: esa.nask.pl]
Ranking szkół, w których uczniowie oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem — dane z programu Edukacyjna Sieć Antysmogowa [źródło: esa.nask.pl]

 

Domy jednorodzinne

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Rybniku są domy jednorodzinne. Zgodnie z szacunkową inwentaryzacją źródeł ogrzewania przeprowadzoną w 2018 roku – na 18,5 tysiąca domów jednorodzinnych, 14 tysięcy miało ogrzewanie węglowe. Według szacunków miasta, na podstawie danych o dofinansowaniach, z których korzystali mieszkańcy, średnio rocznie mieszkańcy Rybnika wymieniają około tysiąca kotłów. Miasto nie ma jednak informacji o tym, ile kotłów jest wymienianych bez zewnętrznego wsparcia finansowego, dlatego prawdopodobnie do wymiany ostatecznie pozostało mniej niż 10 tysięcy kotłów w domach jednorodzinnych.

To szacunki, ale stan faktyczny możliwy będzie do ustalenia już w 2022 roku, dzięki obowiązkowemu spisowi źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

A co mówią liczby? Że rybniczanie zdecydowani na wymianę źródła ciepła, korzystali z wszelkiej dostępnej w tym zakresie pomocy finansowej:

blisko 4000 mieszkańców złożyło wnioski do programu Czyste Powietrze
w sumie przeszło 800 wniosków zakwalifikowało się do realizacji w dwóch edycjach programu grantowego
48 budynków zakwalifikowano do programu StopSmog

Budynki miejskie

Aby spełnić wymogi uchwały antysmogowej, inwestycje przeprowadza też Miasto. Spośród przeanalizowanych budynków miejskich (domy kultury, szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, budynki OSP; bez zasobu ZGM) tylko w 12 wymagana była wymiana źródeł ciepła w 2021 r. Inwestycje wymiany źródeł ciepła są w trakcie realizacji w kilku obiektach (to placówki oświatowe i budynki OSP).

Budynki wielorodzinne – ZGM

W administrowanych przez ZGM budynkach mieszkalnych przestarzałe piece węglowe wymieniane są na źródła ciepła niegenerujące problemu „niskiej emisji”. Prowadzone są też termomodernizacje, dzięki którym zapotrzebowanie budynków na energię cieplną będzie mniejsze.

W zarządzie rybnickiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest 249 budynków, w których znajduje się 4590 mieszkań. W 140 budynkach wymieniono już źródła ciepła, a 125 budynków poddano termomodernizacji.

Źródła ciepła w budynkach ZGM – na 4598 mieszkań komunalnych i socjalnych oraz lokali użytkowych:

  • ogrzewanie elektryczne: 27
  • ogrzewanie węglowe: 1329
  • ogrzewanie sieciowe: 1483
  • ogrzewanie gazowe: 1732
  • ogrzewanie olejowe: 19
  • pompy ciepła: 8

Miasto planuje:

I kwartał 2022 roku: wymiana 351 źródeł ciepła
2022: wymiana ogrzewania w 469 mieszkaniach
2022/2023: wymiana ogrzewania w 404 mieszkaniach
2022-2025: wymiana ogrzewania w 175 mieszkaniach.

Źródło: rybnik.eu

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz