Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Elektryczne autobusy i termomodernizacja budynków na terenie uzdrowiska w Jeleniej Górze

Jakość powietrza oraz komfort życia mieszkańców, kuracjuszy i turystów w Jeleniej Górze poprawi się znacznie dzięki dwóm umowom, które tamtejszy samorząd podpisał (11 lipca br.) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ich mocy miasto otrzyma ponad 62,8 mln zł wsparcia na zakup 20 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i niezbędnej infrastruktury ładowania oraz niemal 8,7 mln zł dofinansowania na przeprowadzenie modernizacji energetycznej czterech samorządowych budynków na terenie Uzdrowiska Cieplice.

Elektryczne autobusy i termomodernizacja budynków na terenie uzdrowiska w Jeleniej Górze
Elektryczne autobusy i termomodernizacja budynków na terenie uzdrowiska w Jeleniej Górze

Jelenia Góra to nie tylko ważne, silne ekonomicznie, czwarte co do wielkości miasto na Dolnym Śląsku, ale także malowniczo położony w Karkonoszach ośrodek turystyczny i uzdrowiskowy z licznymi zabytkami, chętnie odwiedzany przez gości z kraju i zagranicy. Jakość powietrza w mieście, stan infrastruktury miejskiej oraz poziom usług świadczonych przez komunikację publiczną, oświatę i sektor medyczno-uzdrowiskowy to kwestie kluczowe dla rozwoju Jeleniej Góry.

Reklama
oknonet.pl

Inwestycje w Jeleniej Górze będą w 100% pochodziły ze środków krajowych, które rząd premiera Mateusza Morawieckiego przeznacza na podniesienie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i pyłów zawieszonych w transporcie i budynkach użyteczności publicznej oraz że jest to część działań adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego mających na celu wzmocnienie impulsów rozwoju gospodarczego, co ma ogromne znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu wywołanego pandemią i wojną na Ukrainie.

W ramach prowadzonego przez NFOŚiGW wieloletniego programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”, którego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój „zielonej” mobilności, miasto Jelenia Góra zakupi 20 ekologicznych autobusów o napędzie elektrycznym (kat. M3 – Battery Electric Vehicle) typu „maxi”. Mają to być pojazdy niskopodłogowe, klimatyzowane, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, których roczny przebieg powinien wynieść 70 155 km. W celu ładowania tych autobusów zaplanowano w projekcie zakup i montaż w Jeleniej Górze 20 punktów ładowania typu plug-in o mocy ładowania co najmniej 60 kW, a także jednego punktu ładowania o mocy 120 kW oraz dwóch ładowarek, których moc wyniesie co najmniej 150 kW. Dodatkowo, w ramach kosztów niekwalifikowanych, przedsięwzięcie przewiduje uruchomienie 6 ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy minimum 50 kW. Projekt zakłada również przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 40 kierowców i 6 mechaników.

Całkowity koszt inwestycji w unowocześnienie jeleniogórskiej komunikacji miejskiej to kwota nieco przekraczająca 77,7 mln zł, z czego koszty kwalifikowane objęte wparciem finansowym z NFOŚiGW stanowią ponad 62,8 mln zł. Umowa przewiduje, że na zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z urządzeniami do ich ładowania Narodowy Fundusz przekaże samorządowi Jeleniej Góry przeszło 47,6 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz nieco ponad 15,2 mln zł preferencyjnej pożyczki. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie w ciągu roku emisji dwutlenku węgla o 1002,40 tony i tlenków azotu – o 8,298 tony, a także ograniczenie wydzielania do atmosfery pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,158 tony na rok.

Jeleniogórska inwestycja będzie realizowana w ramach części 2 programu „Klimatyczne Uzdrowiska” pod nazwą „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”. Przedsięwzięcie dofinansowane przez NFOŚiGW obejmie kompleksową termomodernizację czterech budynków administrowanych przez Urząd Miasta Jelenia Góra, które znajdują się na terenie Uzdrowiska Cieplice. Są to następujące obiekty: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Bursa Szkolna oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych. We wszystkich wymienionych placówkach zostaną przeprowadzone takie roboty, jak docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja lub wymiana głównego źródła ciepła w budynku, unowocześnienie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizacja oświetlenia oraz montaż fotowoltaiki (panele PV) i/lub pompy ciepła.

Celem programu ,,Klimatyczne Uzdrowiska” jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w gminach uzdrowiskowych, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miejscowości uzdrowiskowych na skutki zmian klimatu poprzez realizację najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w tym zakresie. Na realizację programu przeznaczono 250 mln zł.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz