.
Reklama
targikielce.pl/
.

Czas na czyste powietrze — nowy projekt ma zachęcić do wymiany przydomowych źródeł ciepła na ekologiczne

Przedsięwzięcie pomoże zachęcać do wymiany przydomowych źródeł ciepła na ekologiczne i ułatwiać skorzystanie z rządowego programu dofinansowań „Czyste Powietrze”. Umowę o dofinansowanie inicjatywy realizowanej w ramach programu Edukacja ekologiczna podpisali 26 kwietnia br. w Warszawie wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek oraz dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ks. Dariusz Kruczyński.

Czas na czyste powietrze — nowy projekt ma zachęcić do wymiany przydomowych źródeł ciepła na ekologiczne [źródło: www.gov.pl]
Czas na czyste powietrze — nowy projekt ma zachęcić do wymiany przydomowych źródeł ciepła na ekologiczne [źródło: www.gov.pl]

Projekt Caritas Diecezji Ełckiej pn. CZAS NA CZYSTE POWIETRZE — rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego zostanie wparty przez NFOŚiGW dotacją w wysokości około 1,1 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia antysmogowego wyniesie ok. 1,3 mln zł.

Reklama
oknonet.pl

Celem projektu jest akcja informacyjna szeroko propagująca inicjatywy termomodernizacyjne, możliwe do realizacji dzięki programowi „Czyste Powietrze”. Działania mają być kierowane do mieszkańców 50 parafii Diecezji Ełckiej w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Zadaniem inicjatywy będzie wyedukowanie i zmotywowanie mieszkańców do wprowadzenia usprawnień w systemach grzewczych własnych domów. Ma się ona również przyczynić do zmniejszenia behawioralnych przyczyn ubóstwa energetycznego, wynikających z braku wiedzy o prawidłowym i efektywnym korzystaniu z energii oraz z wykluczenia informacyjnego nt. możliwości sfinansowania usprawnień i inwestycji energetycznych w gospodarstwach domowych — informuje NFOŚiGW.

Projekt realizowany będzie poprzez różnorodne działania:

  • Szkolenie „Promotorzy zmian” dla 175 pracowników socjalnych z domów opieki społecznej i liderów lokalnych organizacji pozarządowych, pracujących ze społecznościami w zakresie wychodzenia z ubóstwa energetyczne­go. Efektem szkolenia ma być przygotowanie uczestników do promowania rozwiązań technicznych wspierających walkę z niską emisją w swoich środowiskach lokalnych.
  • Szkolenie pn. „Rzecznicy czystego powietrza”, które umożliwi 175 aktywnym członkom i wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas przygotować się w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności społecznych do roli rzeczników walki ze złą jakością powietrza. Poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami będą oni m.in. wspierać merytorycznie w zakresie wypełniania wniosku dot. wymiany źródła ogrzewania.
  • Warsztaty pn. „Sprawiedliwi dla powietrza” adresowane do samych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, uprawnionych do aplikowania o dofinansowanie na działania termomodernizacyjne w programie „Czyste Powietrze”. Będą one motywować lokalną społeczność do podjęcia wysiłków w walce ze smogiem w zasięgu własnego gospodarstwa, uwrażliwiać na problem niskiej jakości powietrza i mobilizować do zmiany niewłaściwych postaw i nawyków.
  • Wydarzenie plenerowe „Dzień Czystego Powietrza” dla społeczności lokalnej, która podczas imprezy będzie miała możliwość nie tylko poszerzyć wiedzę z zakresu ochrony powietrza, ale również uzyskać konkretne informacje na temat Programu „Czyste Powietrze”, wypełnić wniosek, porozmawiać z ekspertem. Impreza łączyć będzie również naukę z zabawą, a w programie znajdą się zajęcia kreatywne, warsztaty edukacyjne, konkursy aktywizujące, wystawy, etc. budzące świadomość ekologiczną.
  • Równolegle przez cały czas trwania projektu beneficjent udostępni dedykowaną stronę internetową i fanpage, tak aby interaktywnie edukować i promować tematykę czystego powietrza.

Planowany długofalowy efekt podjętych działań to stopniowa redukcja źródeł zanieczyszczeń i zagrożeń niskoemisyjnych w regionie, co ma wpłynąć na poprawę środowiska i zdrowia mieszkańców regionu.

Rezultatem ekologicznym dofinansowanego przedsięwzięcia według jego twórców ma być objęcie działaniami informacyjno- promocyjnymi i edukacyjnymi ponad 211 tys. osób.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz