.
Reklama
https://kongresmove.pl/pl
.

Znane są już ceny referencyjne energii w aukcjach OZE w 2022 roku. Rozpoczęły się konsultacje publiczne w tym temacie.

W tym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje OZE.

Znane są już ceny referencyjne energii w aukcjach OZE w 2022 roku. Rozpoczęły się konsultacje publiczne w tym temacie. [źródło: www.gov.pl]
Znane są już ceny referencyjne energii w aukcjach OZE w 2022 roku. Rozpoczęły się konsultacje publiczne w tym temacie. [źródło: www.gov.pl]

Poziomy cen są wyższe niż w 2021 roku w 28 przypadkach. Podwyżki obejmują głównie biogaz. W 28 przypadkach ceny są wyższe niż w ubiegłym roku i dotyczą głównie biogazu. Rozporządzenie ustala maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z OZE.

Reklama
oknonet.pl

 

Projekt przewiduje znaczący wzrost cen referencyjnych niemal dla wszystkich źródeł energii odnawialnych ze szczególnym uwzględnianiem instalacji wytwarzających biogaz i uwzględnia aktualną sytuację ekonomiczno-gospodarczą. W ocenie resortu produkcja biogazu może stać się polską specjalnością, a wykorzystanie jego znaczącego potencjału krajowego będzie mieć wpływ na uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski — uzasadnia resort.

Przy ustalaniu cen eksperci brali pod uwagę:

  • koszty inwestycji w instalacje OZE,
  • specyfikę produkcji energii w danym źródle OZE,
  • cele gospodarcze i społecznej kraju.

Ceny referencyjne będą stanowiły podstawę do wyliczenia stałych cen zakupu dla źródeł o mocy do 500 kW (FIT) oraz poziomu pokrycia ujemnego salda dla źródeł o mocy od 500 kW do 1 MW (FIP). Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii są one odpowiednio korygowane do 95 proc. i 90 proc. wielkości ceny referencyjnej — informuje resort.

W trzech przypadkach zaproponowane wartości cen referencyjnych są tożsame z wartościami cen referencyjnych przyjętych na 2021 rok.

Najważniejszym argumentem za utrzymaniem cen referencyjnych dla instalacji fotowoltaicznych na poziomie dotychczas obowiązującym są wnioski branży składane w tym zakresie do projektodawcy umotywowane znaczącym rozwojem tych technologii, co wpłynęło, mimo zwiększenia poziomu inflacji na zmniejszenie kosztów jej dostępności i wytwarzania. Argumentem za utrzymaniem poziomów cen dla tej technologii są także wyniki aukcji rozstrzyganych przez Prezesa URE w 2021 roku — podsumowuje MKiŚ.

Z kolei w 28 przypadkach, w tym głównie dotyczących instalacji wytwarzania biogazu i biomasy, podwyższono ceny referencyjne względem cen wyznaczonych rok temu.

Projekt przewiduje znaczący wzrost cen referencyjnych niemal dla wszystkich źródeł energii odnawialnych ze szczególnym uwzględnianiem instalacji wytwarzających biogaz i uwzględnia aktualną sytuację ekonomiczno-gospodarczą. W ocenie resortu produkcja biogazu może stać się polską specjalnością, a wykorzystanie jego znaczącego potencjału krajowego będzie mieć wpływ na uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski — uzasadnia resort.

Obecnie projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania.

źródło: www.gov.pl , legislacja.rcl.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz