.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Z jakiego źródła ciepła korzystają Polacy według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) według informacji przekazanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego trafiło 340 tyś deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania w domach. Docelowo w bazie pojawić się powinna informacja o 5 mln budynkach w Polsce. Z dotychczas złożonych wniosków wynika, że najczęstsze źródło ciepła to gaz, natomiast wśród użytkowników paliw stałych przeważa węgiel i paliwa węglopochodne.

Ruda Śląska korzysta z dofinansowań z NFOŚiGW w ramach projektu czyste powietrze [źródło: www.gov.pl]
Ruda Śląska korzysta z dofinansowań z NFOŚiGW w ramach projektu czyste powietrze [źródło: www.gov.pl]

Baza daje możliwość zebrania informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. CEEB uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.

Reklama
oknonet.pl

CEEB został uruchomiony 1 lipca 2021 roku, o czym pisaliśmy tutaj. Ma ona na celu zebranie informacji o tym jak Polacy ogrzewają swoje domy, co ma pomóc w przygotowaniu skutecznych programów modernizacji. Za budowanie tego systemu odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który informował pod koniec września, że tylko w ciągu trzech miesięcy zostało złożonych 157 223 deklaracji. Z kolei stan na 11 października 2021 roku wskazuje 340 270 złożonych wniosków, z czego 325 523 deklaracje dotyczą budynków mieszkalnych, pozostałe 14 1456 budynków niemieszkalnych.

Zdecydowana większość deklaracji tj. 317 798 dotyczyła źródeł ciepła, które zostały uruchomione po 1 lipca 2021 roku, natomiast pozostała część 22 481 – przed 1 lipca 2021 roku. Taki stan rzecz wynika z faktu, iż właściciele budynków, którzy uruchomili źródło ciepła w lipcu lub później mają 2 tygodnie na złożenie deklaracji do CEEB. Z kolei osoby, które uruchomiły źródło ciepła przed 1 lipca, mają 12 miesięcy na złożenie stosownych informacji.

Dane GUNB dotyczące deklaracji złożonych do 12 października 2021 roku dotyczące rodzajów ciepła wskazują, że najwięcej osób zadeklarowało korzystanie ze źródeł gazowych (143 568), następnie pojawił się kotły na paliwa stałe z opcją ręcznego podawania paliwa (94 258), kotły na paliwa stałe z automatycznym podajnikiem (67 650), kominki i kozy (62 872), ogrzewanie elektryczne i bojlery (43 822). Z kolektorów słonecznych do ciepłej wody lub z funkcją wspomagania ogrzewania korzysta (20 630), a z pomp ciepła (16 361).
W przypadku korzystania z kotłów na paliwa stałe najczęściej deklarowane było palenie węglem i paliwami węglopochodnymi. Również popularne było drewno, a następnie pellet drzewny i w niewielkiej ilości biomasy.

Wszelkie błędy, jakie mogły powstać podczas wypełniania wniosków będą weryfikowane przez urzędników. Deklaracja musi zostać złożona przez właściciela każdego budynku, jest to obowiązkowe. Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja musi zawierać informacje od imienia i nazwiska właściciela lub zarządcy budynku, poprzez adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, po numer telefonu i adres e-mail.

 

źródło: www.gunb.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz