Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku – co to jest, na czym polega i jakie niesie korzyści

Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Inwentaryzacja składa się z danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Inwentaryzacja parametrów technicznych jest dobrowolna. Dzięki niej można zyskać uproszczoną analizę efektywności energetycznej, która pozwala ocenić stan budynku i może pomóc lepiej zarządzać kosztami ogrzewania.

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku – co to jest, na czym polega i jakie niesie korzyści
Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku – co to jest, na czym polega i jakie niesie korzyści

Każdy budynek traci ciepło. Właściciel nieruchomości dba o budżet i dąży do tego, aby utrata ciepła była jak najmniejsza. W szacowaniu wydatków przydatne są informacje, które czynniki i w jakim stopniu wpływają na koszty ogrzewania. Można tę wiedzę uzyskać dzięki inwentaryzacji budynku.

Inwentaryzacja budynku – co to jest

 • Inwentaryzacja została wprowadzona w 2023 roku wraz z wdrożeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pełnej wersji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków*.
 • Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródła ciepła oraz źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie, czy budynki handlowo-usługowe (także te przyłączone do sieci ciepłowniczej),
 • Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu danych dotyczących:
 1. parametrów technicznych budynku;
 2. źródeł ogrzewania
 • Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku jest całkowicie dobrowolna, oznacza to, że decyzja o jej realizacji należy do właściciela bądź zarządcy.

Kto przeprowadza inwentaryzację budynku i jak się odbywa

Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.

Inwentaryzację można:

 • wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny – poniżej instrukcja krok po kroku,
 • zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku” (wówczas wykona ją bezpłatnie osoba z odpowiednimi uprawnieniami z gminy).
 • wykonać ją dodatkowo w trakcie realizowanego przez kominiarza przeglądu przewodów kominowych.

Samodzielna inwentaryzacja – krok po kroku

 1. Wejdź na stronę ceeb.gov.pl i zaloguj się wykorzystując login.gov.pl
 2. Przejdź do zakładki „Inwentaryzacja – Formularze”
 3. Dodaj formularz swojej inwentaryzacji klikając na „+ Nowy”
 4. Wypełnij zgodnie z posiadaną wiedzą, bądź skorzystaj z dokumentacji technicznej budynku
 5. Po wypełnieniu formularza otrzymasz komunikat, że formularz został wprowadzony
 6. Zaakceptuj formularz – zaznacz go, wybierz „Akcje” i kliknij „Akceptuj” – dokument zmieni status z „Wprowadzony” na „Zaakceptowany”

Przykładowe dane do formularza inwentaryzacyjnego

 • Kształt budynku
 • Rok budowy
 • Wysokość ogrzewanych pomieszczeń
 • Grubość ocieplenia podłogi, dachu, stropów, ścian zewnętrznych
 • Informacja o rodzaju stolarki okiennej i drzwiowej
 • Informacja o wentylacji
 • Inne dane uszczegóławiające

Uwaga!

W przypadku braku informacji bądź wiedzy istnieje możliwość wstawienia w formularzu inwentaryzacyjnym formuły: brak danych. Wówczas uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku uwzględni uśrednione dane.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku

Po przeprowadzonej inwentaryzacji budynku, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:

 • wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną
 • zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
 • wielkość emisji CO2 budynku

Po przeprowadzonej inwentaryzacji właściciel nieruchomości może pobrać uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Jest ona dostępna na koncie użytkownika po zalogowaniu się do systemu CEEB.

Korzyści z inwentaryzacji budynku

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można zyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku.

Dla właściciela budynku (np. domu jednorodzinnego) bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

Inwentaryzacja budynku – kogo dotyczy

Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:

 • mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właścicielem
 • mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część w tak zwanym bliźniaku, szeregowcu
 • posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez zarządcę
 • posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy)
 • jest zarządcą budynku

Inwentaryzacja budynku a przegląd przewodów kominowych

Inwentaryzacja budynku nie jest tym samym co przegląd przewodów kominowych.

Zgodnie z przepisami właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek co najmniej raz w roku poddawać obiekt kontroli. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) czy instalacji gazowych. Reguluje to art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

Inwentaryzację , w praktyce najczęściej wykonuje kominiarz, ponieważ może ona być realizowana podczas standardowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. Jak i kiedy przeprowadzić inwentaryzację – ta decyzja należy do właściciela lub zarządcy budynku. Jeśli uzna on, że nie chce w trakcie przeglądu przewodów kominowych wypełniać inwentaryzacji parametrów technicznych budynku, wówczas może zlecić kominiarzowi jej pominięcie. W takiej sytuacji nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. System CEEB na to pozwala i nie ma tu żadnych przeszkód. A zatem kominiarz może pominąć tę część inwentaryzacji i ukończyć przegląd oraz wystawić protokół.

Jeśli jednak dana osoba, np. właściciel domu jednorodzinnego nie ma czasu, albo potrzebuje wsparcia, wówczas może zlecić wykonanie inwentaryzacji paramentów technicznych budynku kominiarzowi podczas przeglądu lub w innym, ustalonym terminie. W każdym przypadku jest to dobrowolna decyzja właściciela nieruchomości. W takiej sytuacji mogą pojawić się dodatkowe koszty za wykonanie takiej czynności przez kominiarza.

Przegląd przewodów kominowych – bez zmian!

Warto podkreślić, że sam przegląd przewodów kominowych się nie zmienił.

Zmieniła się jedynie forma zapisania dokumentu po zakończeniu przeglądu. Dawniej protokół był wystawiany w formie papierowej. Obecnie dozwolona jest jedynie postać elektroniczna.

Po wykonaniu przeglądu przewodów kominowych przez kominiarza protokół z przeglądu w postaci elektronicznej można znaleźć po zalogowaniu się do CEEB na ceeb.gov.pl.

Uwaga!

Z uwagi na możliwości systemu CEEB, w jego obecnej wersji, uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku można uzyskać, gdy wskazane zostaną następujące źródła ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kocił olejowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • sieć ciepłownicza,
 • pompę ciepła.

Inwentaryzacja budynków – zrób samodzielnie lub zamów przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków na ceeb.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz