Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

W Rybniku powstanie Centrum Zielonej Energii

W Rybniku ma powstać Centrum Zielonej Energii. Na ten moment prowadzone są prace projektowania i analizowania całej inwestycji. Budową Centrum Zielonej Energii tzw. Centrum Zielonej Energii, czyli de facto nowoczesnej spalarni odpadów, zainteresowana jest ZE PAK. Inwestycja zgodnie z planami ma powstać przy współudziale miasta i według szacunku pochłonąć ma około pół miliarda złotych.

W Rybniku powstanie Centrum Zielonej Energii [źródło: rybnik.naszemiasto.pl]
W Rybniku powstanie Centrum Zielonej Energii [źródło: rybnik.naszemiasto.pl]

Centrum Zielonej Energii ma stać się miejscem realizującym zadania z zakresu gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym, pozyskiwanie z odpadów ciepła, energii elektrycznej i wodoru. Głównym celem ma być osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz zabezpieczający potrzeby energetyczne miasta i jego mieszkańców.

W marcu tego roku prezydent Rybnika Piotr Kuczera podpisał list intencyjny z przedstawicielami ZE PAK w tej sprawie. Centrum Zielonej Energii będzie działać w formie spółki kapitałowej.

Miasto planuje pod inwestycję przeznaczyć tereny w kwartale między ulicami: Tkoczów, Świerklańską a Drogą Regionalną, a w jego ramach funkcjonować będzie kilka instalacji, między innymi: instalacje do termicznego przekształcania odpadów, do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, do odpadów biodegradowalnych (kompostownia, bioreaktory), do odpadów wielogabarytowych, do odpadów budowalnych, do odpadów selektywnie zbieranych (sortownia), ekodomki (czyli mini PSZOKi, zlokalizowane przy budynkach wielorodzinnych, zastępujące wiaty śmietnikowe), składowisko odpadów.

Został już powołany przez Prezydenta Miasta zespół zadaniowy do spraw utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku. Do najważniejszych zadań zespołu należy m.in. koordynacja prac zadania związanego z utworzeniem CZE oraz opracowanie zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym z samorządami Subregionu Zachodniego.

Jedną z najistotniejszych instalacji w ramach planowanej inwestycji będzie Instalacja do termicznego przekształcania odpadów (ITPO), która w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska zagospodaruje odpady, co w efekcie zapewni produkcję ciepła, energii elektrycznej i wodoru.

W ramach planowanej inwestycji rozważamy sprzedaż lub dzierżawę części nieruchomości pod budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów na rzecz odrębnego inwestora – wyjaśnia Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Pozostałe elementy Centrum Zielonej Energii będą realizowane samodzielnie przez miasto. W tej chwili Główny Instytut Górnictwa przygotowuje ekspertyzę techniczną dla składowiska odpadów, pod kątem wpływu eksploatacji górniczej na ten teren. Co bardzo ważne miasto jest właścicielem nieruchomości, dla której ustanowiony Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest w pełni zgodny z zakresem i przedmiotem planowanej inwestycji – dodaje prezydent.

 

Na ten moment Miasto Rybnik ustaliło wstępny harmonogram prac. Zgodnie z którym już w czwartym kwartale tego roku ogłoszony zostanie przetargu na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości pod ITPO, a w pierwszym kwartale przyszłego roku utworzona zostanie spółka kapitałowa Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego.

źródło:  rybnik.naszemiasto.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz