Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

PKN Orlen i PGNiG — jest warunkowa zgoda na koncentrację

Prezes UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jeśli zostanie sprzedana spółka Gas Storage Poland – zarządzająca magazynami gazu PGNiG, wówczas wspomniana transakcja może dojść do skutku. Dzięki środkom zaradczym nie dojdzie do ograniczenia konkurencji.

PKN Orlen i PGNiG — jest warunkowa zgoda na koncentrację [źródło: uokik.gov.pl]
PKN Orlen i PGNiG — jest warunkowa zgoda na koncentrację [źródło: uokik.gov.pl]

PGNiG zajmuje się przede wszystkim wydobyciem, importem, magazynowaniem, dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego. Jest największym sprzedawcą hurtowym i detalicznym gazu w Polsce. Z kolei Orlen działa głównie w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym, paliw płynnych oraz energii elektrycznej. Jest największym w Polsce odbiorcą gazu ziemnego, prowadzi również działalność w zakresie jego sprzedaży.

 

Transakcja pierwotnie została zgłoszona do Komisji Europejskiej ze względu na wysokość światowego obrotu uczestników koncentracji. KE przychyliła się jednak do wniosku przedsiębiorców i przekazała sprawę Prezesowi UOKiK. Komisja uznała, że transakcja będzie miała wpływ na polskie rynki, a organ ma doświadczenie w ich ocenie.

Postępowanie wykazało, że możliwe jest wydanie decyzji warunkowej, która będzie miała pozytywne skutki dla konkurencji. Zgodnie z wydaną przez Prezesa UOKiK decyzją transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży spółki Gas Storage Poland — zarządzającej magazynami gazu należącymi do PGNiG.

Dzięki rozdzieleniu własności magazynów od ich zarządzania zwiększy się dostępność do tej infrastruktury dla podmiotów zewnętrznych tj. konkurentów PGNiG i Orlen. Ważnym warunkiem jest także to, że nabywca spółki Gas Storage Poland nie może prowadzić działalności na rynkach obrotu gazem ziemnym. Dodatkowo nabywca musi zostać zaakceptowany przez Prezesa UOKiK.

Warunek ma obowiązywać, dopóki udział połączonego podmiotu w rynku magazynowania gazu w Polsce będzie wynosił powyżej 40 proc. Decyzja jest ważna przez dwa lata.

– Realizacja warunku ułatwi konkurentom uczestników koncentracji dostęp do magazynów gazu ziemnego. Powinno to stworzyć sprzyjające warunki do zwiększenia importu gazu ziemnego przez te podmioty. Łatwiejsze będzie bowiem spełnienie obowiązków nakładanych przez prawo energetyczne na importerów w zakresie magazynowania gazu. Dzięki temu może pojawić się więcej niezależnych ofert na gaz ziemny zarówno hurtowych, jak i detalicznych – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Powyższa decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: uokik.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz