Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

TAURON zapewni ciepło w Cieszynie

Energetyka Cieszyńska, spółka dostarczająca ciepło mieszkańcom Cieszyna, została włączona w struktury TAURON Ciepło. Zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców tego miasta w sezonie grzewczym było priorytetem zawartego w sierpniu porozumienia spółki TAURON Ciepło z samorządem Cieszyna.

TAURON zapewni ciepło w Cieszynie
TAURON zapewni ciepło w Cieszynie [źródło: www.tauron.pl]

W porozumieniu określono ścieżkę wyjścia z bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Energetyka Cieszyńska. Już wtedy, po wypełnieniu przez samorząd zapisów porozumienia, planowano włączenie Energetyki Cieszyńskiej w struktury Grupy TAURON.

Priorytetem podczas rozmów oraz podejmowanych działań w sprawie Energetyki Cieszyńskiej było zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła oraz ciepłej wody dla mieszkańców Cieszyna w najbliższym i kolejnych sezonach grzewczych – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON. – Dzięki konkretnym decyzjom, mieszkańcy Cieszyna mogą być spokojni, zgromadzone i zakontraktowane paliwo węglowe gwarantuje dostawy ciepła w całym sezonie grzewczym – dodaje Paweł Szczeszek.

Sytuacja spółki Energetyka Cieszyńska wymagała szybkich i zdecydowanych działań naprawczych, a przede wszystkim przygotowania planu naprawczego i udzielenia wsparcia finansowego niezbędnego do zabezpieczenia dostaw paliwa węglowego.

Przed nami jest jeszcze dużo pracy i koniecznych zmian proceduralnych oraz organizacyjnych, związanych z całkowitym włączeniem Energetyki Cieszyńskiej w struktury Grupy – tłumaczy Marcin Staniszewski, prezes zarządu TAURON Ciepło.

Włączenie Energetyki Cieszyńskiej do Grupy TAURON było możliwe po umorzeniu udziałów stanowiących własność Gminy Cieszyn. Wiąże się to w przyszłości z wieloma korzyściami, zarówno biznesowymi, czyli możliwościami rozwoju spółki i jej stabilności finansowej, korzystania z know-how Grupy, współpracy z innymi spółkami oraz dostępu do nowoczesnych technologii.

Łączna moc cieplna przejętych przez TAURON źródeł Energetyki Cieszyńskiej wynosi 70 MWt , w tym 23 MW pochodzi z kogeneracji. System dystrybucji ciepła obejmuje ponad 55 kilometrów sieci ciepłowniczej oraz 434 węzły cieplne.

Ciepło na dzień dobry

W grudniu zaplanowano szereg działań informacyjnych skierowanych do klientów Energetyki Cieszyńskiej i mieszkańców Cieszyna w celu zapoznania ich ze spółką TAURON Ciepło. Oprócz dystrybucji specjalnej gazety i materiałów informacyjnych, zaplanowano także udział TAURON Ciepło w przedświątecznym wydarzeniu w Cieszynie.

Spółka Energetyka Cieszyńska zapewnia dostawy ciepła do mieszkańców Cieszyna, osiedla Pogwizdów oraz na terenie Gminy Hażlach.

TAURON Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.

Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi prawie 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie TAURON Ciepło wynosi około 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 800 tys. mieszkańców. TAURON Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 klientów (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewa blisko 9000 budynków w aglomeracji.

Źródło: tauron.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz