Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Spotkanie Rektora AGH z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki

Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski spotkali się z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) Andrzejem Głowackim. Spotkanie odbyło się 10 maja 2023 r. w AGH.

Spotkanie z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu programu polskiej energetyki jądrowej oraz zapewnianiu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju. W ramach swojej misji PAA podejmuje działania mające na celu kontrolę i nadzór nad działalnością mogącą generować narażenie na promieniowanie jonizujące oraz monitoruje sytuację radiacyjną w kraju.

Spotkanie między Rektorem AGH, prof. Jerzym Lisem, Prorektorem ds. Współpracy AGH, prof. Rafałem Wiśniowskim, a Prezesem PAA, Andrzejem Głowackim, miało miejsce 10 maja 2023 r. w siedzibie AGH. Głównym tematem rozmów była współpraca między AGH a PAA w kilku istotnych obszarach.

Pierwszym z omawianych zagadnień była współpraca w zakresie kształcenia studentów. AGH, jako jedna z czołowych polskich uczelni technicznych, ma duże doświadczenie w dziedzinie energetyki jądrowej i może pełnić istotną rolę w przygotowaniu przyszłych specjalistów w tym obszarze. Współpraca z PAA może obejmować organizację praktyk, staży oraz specjalistycznych programów nauczania, które pozwolą studentom zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną do pracy w sektorze jądrowym.

Drugim obszarem rozmów była doradztwo techniczne. AGH dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową i ekspertami w dziedzinie energetyki jądrowej. Może ona zapewnić PAA wsparcie w zakresie oceny technicznej i ekspertyzy projektów związanych z infrastrukturą jądrową w Polsce. Doradztwo AGH może obejmować ocenę aspektów inżynieryjnych, bezpieczeństwa, skutków środowiskowych i innych kluczowych czynników związanych z planowanymi inwestycjami jądrowymi.

Kolejnym punktem omawianym na spotkaniu było opiniowanie projektów dotyczących potencjalnej infrastruktury jądrowej w Polsce. PAA jest odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad procesem budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. W ramach współpracy AGH może dostarczać opinii i rekomendacji dotyczących projektów infrastrukturalnych oraz proponować rozwiązania technologiczne, które zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

Źródło: agh.edu.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz