Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Schneider Electric w Davos wzywa do skupienia się na elektryfikacji i cyfryzacji, aby przyspieszyć dekarbonizację gospodarek

Aby powstrzymać niekontrolowane zmiany klimatyczne, konieczne jest zwiększenie wykorzystania istniejących technologii. Schneider Electric, lider cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyzacji, wzywa do działania.

Schneider Electric w Davos wzywa do skupienia się na elektryfikacji i cyfryzacji, aby przyspieszyć dekarbonizację gospodarek
Schneider Electric w Davos wzywa do skupienia się na elektryfikacji i cyfryzacji, aby przyspieszyć dekarbonizację gospodarek

Postępujące zmiany klimatu, napięcia geopolityczne, wahania cen energii oraz presja ze strony interesariuszy na zajęcie się tymi zagrożeniami sprawiły, że zrównoważony rozwój i odporność energetyczna znalazły się ostatnio na pierwszym miejscu w agendach korporacyjnych i politycznych. Stanowią one tło dla corocznego posiedzenia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii, które odbywa się w dniach 15-19 stycznia. Uczestniczy w nim również kilku członków kierownictwa Schneider Electric.

Energia odpowiada za 80 proc. emisji dwutlenku węgla, dlatego transformacja energetyczna ma kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji. Potencjał sztucznej inteligencji przyciąga obecnie uwagę wszystkich. Należy jednak pamiętać, że istniejące technologie – zarówno wytwarzanie energii odnawialnej, jak i narzędzia cyfrowe i elektryfikacyjne, które obniżają na nią zapotrzebowanie, czyniąc obiekty i operacje bardziej energooszczędnymi – mogą już teraz znacząco zmniejszyć emisje. Nie warto czekać na przyszłe rozwiązania, skoro możemy osiągnąć znacznie więcej dzięki temu, co mamy dzisiaj – mówi Peter Herweck, dyrektor generalny Schneider Electric.

Działania podejmowane przez sektor prywatny – prowadzone przez firmy na całym świecie – są kluczem do obniżenia emisji. Optymizmem napawa fakt, że świat biznesu coraz częściej podejmuje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. Od stycznia 2024 r. ponad 4200 firm na całym świecie wyznaczyło cele w zakresie redukcji emisji zatwierdzone na przykład przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Kwestia poprawy efektywności energetycznej coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Schneider Electric we współpracy z Międzynarodową Agencją Energetyczną zorganizował w ubiegłym roku konferencję na ten temat, w której wzięli udział przedstawiciele rządów i liderzy biznesu.

Według nowego raportu z 8 stycznia, opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, działania w obszarze ograniczania zużycia energii poprzez poprawę efektywności energetycznej i partnerstwa na rzecz współpracy w tym zakresie mogą przynieść nawet 2 biliony dolarów oszczędności dla światowej gospodarki i pozwolić uniknąć budowy 3000 dodatkowych elektrowni, jeśli zostaną podjęte przed 2030 rokiem.

Z badań przeprowadzonych niedawno przez Schneider Electric wynika, że zainstalowanie cyfrowych rozwiązań do zarządzania budynkami i energią w istniejących budynkach może znacznie zmniejszyć ich emisję dwutlenku węgla, a okres zwrotu z inwestycji wynosi mniej niż trzy lata, co pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w tym obszarze.

Wyzwania i możliwości związane z ograniczaniem emisji Zakresu 3 Kolejnym istotnym obszarem, na którym należy się skupić, jest walka z pośrednimi emisjami generowanymi przez działania firm, a więc w zakresie emisji Zakresu 3 (Scope 3). Pochodzą one z ich łańcuchów wartości wyższego i niższego szczebla oraz odpowiadają za największą część emisji dwutlenku węgla sektora przedsiębiorstw – ponad 70 proc. wg programu ONZ Global Compact.

Zaburzenia globalnego łańcucha dostaw, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat, pomogły podnieść ten temat do rangi priorytetów korporacyjnych. Więcej niż dwie trzecie liderów biznesu, z którymi przeprowadzono wywiady na potrzeby zeszłorocznego raportu Schneider Electric we współpracy z Women Action Sustainability (WAS), stwierdziło, że presja regulacyjna zmusza ich do rozpoczęcia planowania polityki dekarbonizacji wraz z partnerami z łańcucha dostaw. Respondenci stwierdzili również, że zaobserwowali zwiększone zapotrzebowanie na informacje dotyczące dekarbonizacji łańcucha dostaw ze strony inwestorów i/lub podmiotów finansowych.

Źródło: se.com

Schneider Electric
Anna Dąbkowska

Konstruktorska 12
02-673 Warszawa
[email protected]
www.se.com/pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz