Reklama
http://www.multitherma.com/

Ruch Budowlany w 2023 roku – wyniki

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że w 2023 roku odnotowane zostały zmiany w sektorze budownictwa w Polsce. Przedstawia również najważniejsze wyniki analizy, która porównuje rok 2023 z poprzednim.

Ruch Budowlany w 2023 roku – wyniki
Ruch Budowlany w 2023 roku – wyniki

 

Pozwolenia na budowę

W 2023 roku wydano ogółem 136 801 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 171 347 obiektów budowlanych, podczas gdy w 2022 r. wydano 162 388 pozwoleń dla 206 187 obiektów.

Liczba pozwoleń na budynki mieszkalne

Na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych razem) w 2023 roku wydano 101 548 pozwoleń. Dla porównania w 2022 r. dla budynków mieszkalnych wydano 129 422 pozwolenia.

Na ogólną liczbę pozwoleń na budynki mieszkalne składają się:

 • 88 259 pozwoleń na budownictwo jednorodzinne
 • 13 289 pozwoleń na budownictwo wielorodzinne

W analogicznym okresie w 2022 r. liczba pozwoleń wynosiła odpowiednio 113 803 i 15 619.

W 2023 roku najwięcej pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych wydano w:

 • województwie mazowieckim – 14 859
 • małopolskim – 10 647
 • śląskim – 8 376
 • wielkopolskim – 7 830

Z kolei najmniej w województwie opolskim – 1 735.

Zgłoszenia budowy

W 2023 r. do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęło 33 311 zgłoszeń budowy z projektem dla 34 316 obiektów (w 2022 r. analogicznie 40 288 i 41 077).
W tym:

 • 27 324 zgłoszenia budowy 28 084 obiektów sieci (w 2022 r. analogicznie 34 749 i 35 279)
 • 2 312 zgłoszeń budowy 2 357 budynków jednorodzinnych (w 2022 r. analogicznie 2 825 i 2 927)
 • 1 946 zgłoszeń budowy 2 075 stacji transformatorowych (w 2022 r. analogicznie 2 553 i 2 600)
 • 823 zgłoszenia budowy 890 obiektów usytułowanych na terenach zamkniętych (w 2022 r. analogicznie 161 i 271).

Oddane do użytkowania

Do użytkowania przekazano 193 993 obiektów budowlanych.

Wśród obiektów oddanych do użytkowania ponad połowę stanowią budynki jednorodzinne, których oddano 103 348. Z kolei liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych wyniosła 6 075. W 2022 roku oddano takich obiektów 6 251.

Wzrost zalegalizowanych obiektów

W 2023 r. zalegalizowano 1432 obiekty budowlane. Jest to wzrost o ponad 15% w stosunku do 2022 r. Wówczas liczba ta wynosiła 1 208 obiektów budowlanych.

Wśród zalegalizowanych w 2023 r. obiektów jest m.in.:

 • 591 budynków jednorodzinnych,
 • 206 budynków gospodarczo-inwentarskich,
 • 188 budynków użyteczności publicznej,
 • 172 budynki zamieszkania zbiorowego, hoteli i obiektów turystycznych.

Nakazy rozbiórki

Organy nadzoru budowlanego wydały 3 309 nakazów rozbiórki (w 2022 r. 3 360). Z tego:

 • 1 643 nakazów wydano na podstawie art. 49e Prawa budowlanego, tj. z tytułu samowoli budowlanej (w 2022 r. – 1 666)
 • 1 104 nakazy wydano na podstawie art. 67 Prawa budowlanego, tj. z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektu (w 2022 r. – 1 049)
 • 413 nakazów wydano na podstawie art. 50a i 51 Prawa budowlanego, tj. z tytułu budowy niezgodnej z warunkami pozwolenia (w 2022 r. – 516)
 • 149 nakazów wydano na podstawie art. 49i Prawa budowlanego, tj. wynikających z niedopełnienia obowiązków związanych z uproszczonym postępowaniem legalizacyjnym, w tym z ekspertyzy technicznej obiektu (w 2022 r. – 129).

W badanym roku wykonano także 1 777 rozbiórek obiektów budowlanych, co stanowi 5 % mniej niż w roku 2022 (1 871 rozbiórek).

W 2023 r. wszczęto ponadto 708 postępowań egzekucyjnych, najwięcej 399 postępowań z tytułu samowoli budowlanej.

Szczegółowe dane dostępne są w tabelach na stronie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz