Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Złożyłeś już deklaracje do CEEB? Brakuje jeszcze informacji o blisko 3 mln budynków.

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wpłynęło blisko 2 mln deklaracji o źródle ogrzewania. Docelowo w bazie powinny znaleźć się informacje o 5 mln budynków. Zostało tylko kilka miesięcy na złożenie deklaracji.

Złożyłeś już deklaracje do CEEB? Brakuje jeszcze informacji o blisko 3 mln budynków. [źródło: www.gunb.gov.pl]
Złożyłeś już deklaracje do CEEB? Brakuje jeszcze informacji o blisko 3 mln budynków. [źródło: www.gunb.gov.pl]

Systematycznie zwiększa się liczba deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w CEEB. Według danych na 14 lutego 2022 roku było ich w ewidencji 1 948 911 sztuk. Zgodnie z informacjami GUNB, dziennie do bazy wpływa średnio 40 tys. deklaracji.

1 882 883 deklaracji, czyli większą część stanowią deklaracje dla budynków mieszkalnych. Z kolei dla budynków niemieszkalnych jest 66 028 złożonych deklaracji. Większość ze złożonych deklaracji dotyczących źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku. Deklaracji dotyczących źródeł ciepła użytkowanych pierwszy raz po 1 lipca wpłynęło 105 867. Tak duże różnice wynikają głównie z faktu, iż uruchomienia nowych źródeł ciepła należy składać w ciągu 14 dni od tego zdarzenia. Z kolei deklaracje dla źródeł ogrzewania uruchomionych przez 1 lipcem 2021 roku można składać aż do 30 czerwca 2022 roku.

Złożyłeś już deklaracje do CEEB? Brakuje jeszcze informacji o blisko 3 mln budynków. [źródło: www.gunb.gov.pl]
Złożyłeś już deklaracje do CEEB? Brakuje jeszcze informacji o blisko 3 mln budynków. [źródło: www.gunb.gov.pl]

Na ten moment do obowiązku złożenia deklaracji bardziej poczuwają się właściciele lub współwłaściciele budynków – 1 740 698, niż zarządcy – 141 902. złożonych deklaracji.

W większości korzystamy z kotłów na paliwa stałe (1 113 929). Na drugim miejscu znalazły się kotły gazowe (598 644). Zgłoszono również ekologiczne źródła ciepła –
posiadanie pomp ciepła zadeklarowało 62 383 właścicieli nieruchomości, z kolei 110 869 użytkowanie zgłosiło użytkowanie kolektorów słonecznych.

Termin złożenia wszystkich deklaracji mija 30 czerwca 2022 roku. GUNB zapowiedział intensyfikację działań w zakresie informowania, zarówno mieszkańców, jak i pracowników urzędów miast i gmin o tym obowiązku.
Sankcje za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym ustawowo terminie to karą grzywny w wysokości do 500 zł, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu postępowań w sprawach o wykroczenia. Jeśli sprawa trafi na drogę sądową, wielkość grzywny może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

 

źródło: www.gunb.gov.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz