Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Produkcja ciepła z wykorzystaniem geotermii — są pierwsze plan dla Szczecina

PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Geotermia Polska, złożyły deklaracje podpisania porozumienia, sygnowanego przez wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. Deklaracja dotyczy rozwoju źródeł geotermalnych w Szczecinie. Została przeprowadzona wstępna analiza dotycząca wykorzystania źródeł geotermalnych w Szczecinie. Podsumowanie wniosków wskazuje na duży potencjał wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych mieszkańców miasta.

Produkcja ciepła z wykorzystaniem geotermii — są pierwsze plan dla Szczecina [źródło: www.gov.pl]
Produkcja ciepła z wykorzystaniem geotermii — są pierwsze plan dla Szczecina [źródło: www.gov.pl]

Uwarunkowania geologiczne oraz techniczne wskazują na obiecujące perspektywy wykorzystania źródeł geotermalnych dla zapewnienia potrzeb ciepłowniczych w regionie Szczecina. PGE, NFOŚiGW oraz Geotermia Polska postanowili zawiązać bliższą współpracę w celu kontynuowania prac i doprowadzenia do rzeczywistego rozpoznania pokładów geotermalnych i rzeczywistych wydajności technicznych.

 

Wody termalne stanowią cenny, cieszący się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki krajowej. Potencjał geotermalny ma wg szacunków prawie połowa obszaru Polski. Dlatego też niezbędny jest stały rozwój ich wykorzystania, wpisujący się w politykę pilnego uniezależniania naszej gospodarki i jej krytycznej gałęzi, jaką stanowią energetyka i ciepłownictwo, od surowców zewnętrznych, zwłaszcza pochodzących zza naszej wschodniej granicy. Warto pamiętać, że geotermia, choć dość kosztowna w pierwszej fazie realizacji projektów, jest nieoceniona jako stabilne, efektywne i ekonomiczne w eksploatacji zeroemisyjne źródło OZE. Co ważne, to źródło zupełnie niekontrowersyjne z punktu widzenia społeczności lokalnej, a perspektywiczne jako źródło ciepła systemowego czy w przyszłości – pod określonymi warunkami – także np. energii elektrycznej, czy rekreacji – podkreśla Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, oraz Geotermia Polska chcą utworzyć wspólną spółkę celową, której zadaniem będzie budowa ciepłowni opartej na cieple z wód termalnych pochodzących z wnętrza ziemi, przy wykorzystaniu wsparcia pochodzącego ze środków NFOŚiGW.

Szczecin dysponuje dużym potencjałem źródeł geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. Jako lider w obszarze wytwarzania ciepła, PGE chce wykorzystać tę szansę na produkcję ekologicznego ciepła dla mieszkańców miasta – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – W Szczecinie dysponujemy już dwiema jednostkami ciepłowniczymi: biomasową EC Szczecin i kogeneracyjną EC Pomorzany. Geotermia w zasobach ciepłowniczych miasta to dywersyfikacja źródeł wytwórczych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców. Umożliwi to również optymalizację cen ciepła w długim terminie dla odbiorców końcowych – dodaje prezes Wojciech Dąbrowski.

Na tym etapie w planach jest przeprowadzenie studium wykonalności oraz realizacja pierwszego badawczego otworu, na podstawie którego przeprowadzona zostanie weryfikacja uwarunkowań geologiczno-technicznych na potrzeby przyszłej pełnoskalowej ciepłowni.

Jako NFOŚIGW podejmujemy szereg inicjatyw, by racjonalnie rozwijać nasz rodzimy potencjał geotermalny. Służą temu m.in. dwa nasze programy priorytetowe pn. „Polska Geotermia Plus” oraz „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Cieszę się, że Szczecin staje się dobrym przykładem współdziałania biznesu z sektorem publicznym służącego rozpoznaniu i zagospodarowaniu złóż wód termalnych – podkreśla Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz