Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Problemy z opłaceniem rachunków za prąd lub gaz – URE podpowiada jak uniknąć wstrzymania dostaw

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że problem regularnego opłacenia rachunków za pobraną energię elektryczną i gaz ziemny dotyczy głównie odbiorców w gospodarstwach domowych, a przyczyną prawie wszystkich z blisko 265 tysięcy przypadków wstrzymania dostaw w 2021 r., był brak terminowych płatności.

Problemy z opłaceniem rachunków za prąd lub gaz - URE podpowiada jak uniknąć wstrzymania dostaw
Problemy z opłaceniem rachunków za prąd lub gaz - URE podpowiada jak uniknąć wstrzymania dostaw [Źródło: trojmiasto.pl]

Kolejne wzrosty cen widoczne już na rynkach hurtowych energii i gazu, oraz obecna sytuacja gospodarcza, dają podstawę, by przewidywać, że problemy z opłacaniem rachunków mogą dotknąć jeszcze większej liczby odbiorców.

W jaki sposób można zmierzyć się z tymi wyzwaniami, aby uniknąć ryzyka wstrzymania dostawy prądu lub gazu? URE wspiera konsumentów:

 

Krok 1 – skontaktuj się z przedsiębiorstwem

Renata Mroczek, Dyrektor Oddziału Terenowego URE w Łodzi radzi, by już na etapie gdy konsument spodziewa się trudności z opłaceniem rachunków, skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym.

Najlepiej wspólnie z przedsiębiorstwem wypracować sposób wyjścia z trudnej sytuacji. Wiele przedsiębiorstw prowadzi specjalną politykę postępowania w takich okolicznościach. Przedsiębiorstwo może np. rozłożyć płatności na raty lub odroczyć termin zapłaty. Można też uzgodnić inne warunki – doradza szefowa łódzkiego oddziału URE.

Najczęściej spotykane formy pomocy przedsiębiorstw energetycznych to:

 • instalacja liczników przedpłatowych,
 • rozłożenie należności na raty,
 • przesunięcie terminów płatności,
 • nienaliczanie lub umorzenie odsetek,
 • odstąpienie od windykacji (szczególna sytuacja osobista).

Rozwiązania alternatywne

W momencie, gdy już pojawił się problem z płatnościami, sprzedawca ma obowiązek powiadomić odbiorcę w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostaw. Takie powiadomienie musi mieć formę pisemną. Wraz z nim odbiorca otrzyma informacje o możliwych rozwiązaniach alternatywnych w stosunku do wstrzymania dostaw, które stosuje dany sprzedawca. Proponowane rozwiązanie nie może jednak generować dodatkowych kosztów dla odbiorców w gospodarstwie domowym, w którym grozi wstrzymanie dostaw.

Jak mówi Renata Mroczek – Nie jest w interesie przedsiębiorców wstrzymanie dostaw, dlatego mogą stosować całą gamę różnych rozwiązań alternatywnych, by tego uniknąć.

Będą to m.in.:

 • przedstawienie możliwości i źródeł wsparcia, które mają na celu uniknięcie wstrzymania dostaw energii elektrycznej,
 • systemy przedpłat,
 • systemy audytów energetycznych,
 • usługi doradztwa w zakresie energii elektrycznej,
 • alternatywne plany płatności,
 • doradztwo w zakresie zarządzania długiem.

pobrane

Krok 2 – skieruj reklamację do przedsiębiorstwa

Jeśli przedsiębiorstwo (dystrybutor lub sprzedawca), któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, powiadomiło na piśmie odbiorcę o zamiarze wstrzymania dostaw, odbiorca może – w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw – złożyć reklamację dotyczącą dostarczania paliw gazowych lub energii.

W takiej sytuacji, do czasu rozpatrzenia reklamacji, dostarczania gazu lub energii nie wstrzymuje się. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację, a ma na to 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona.

Krok 3 – Wystąp o rozwiązanie sporu do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE

Jeżeli przedsiębiorstwo nie uwzględni reklamacji, odbiorca w gospodarstwie domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, może wystąpić do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie. W takiej sytuacji nie wstrzymuje się dostarczania paliw gazowych lub energii do czasu rozwiązania sporu przez Koordynatora.

Co ważne, przedsiębiorstwo musi wyrazić zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, które ma być prowadzone przez Koordynatora.

Krok 4 – Nie mam prądu. I co dalej?

Nawet gdy już doszło do wstrzymania dostaw, sytuację można rozwiązać. Tu także odbiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego.

Jeżeli przedsiębiorstwo wstrzymało odbiorcy w gospodarstwie domowym dostawy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, odbiorca może złożyć do przedsiębiorstwa reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostarczanie gazu lub energii w terminie trzech dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie paliw gazowych lub energii do czasu jej rozpatrzenia.

Jeżeli reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona, odbiorca może wystąpić do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego URE o rozpatrzenie sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii. Prezes URE może wtedy na wniosek strony wydać postanowienie, w którym określa warunki wznowienia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Przedsiębiorstwo jest obowiązane kontynuować dostarczanie energii lub gazu do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE.

Źródło: ure.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz