Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Photon Energy Group z refinansowaniem w wysokości 28,1 mln EUR dla instalacji PV w Czechach

Photon Energy Group zawarła z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. („UCB”) umowę długoterminowego refinansowania elektrowni fotowoltaicznych w Czechach. Portfel podlegający refinansowaniu składa się z dziewięciu instalacji PV o łącznej mocy 14,6 MWp, które zostały przyłączone do sieci w latach 2009- 2010.

Photon Energy Group z refinansowaniem w wysokości 28,1 mln EUR dla instalacji PV w Czechach
Photon Energy Group z refinansowaniem w wysokości 28,1 mln EUR dla instalacji PV w Czechach

Łączna kwota finansowania w wysokości 28,1 mln EUR jest częściowo denominowana w EUR (9,7 mln EUR) i częściowo w koronach czeskich – 451 mln CZK (18,4 mln EUR). Umowa została zawarta na okres 7 lat i 3 miesięcy, do 31 grudnia 2029 r.

Dzięki umowie zawartej z bankiem UniCredit ponownie zabezpieczyliśmy długoterminowe refinansowanie większości naszego czeskiego portfela – powiedział Clemens Wohlmuth, dyrektor finansowy Photon Energy Group. Zawarta umowa znacząco zwiększa naszą płynność finansową po spłacie obligacji EUR 2017/2022i pozwala na finansowanie inwestycji w dalszy rozwój portfela własnych instalacji fotowoltaicznych.

Moc zainstalowana własnych elektrowni fotowoltaicznych Spółki to 91,9 MWp. W Rumunii w budowie jest obecnie siedem nowych projektów PV o łącznej mocy 28,3 MWp, które Spółka zamierza przyłączyć do sieci przed końcem roku. Na swoich kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Węgry i Polska) oraz w Australii Photon Energy Group posiada pipeline projektów o łącznej mocy 892 MWp.

  • Długoterminowa umowa refinansowania (non-recourse) na kwotę 28,1 mln euro została zawarta na okres 7 lat i 3 miesięcy – do 31 grudnia 2029 r.
  • Umowa została zawarta z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. i dotyczy dziewięciu elektrowni PV o łącznej mocy 14,6 MWp zlokalizowanych w Czechach.
  • Umowa znacznie zwiększa płynność finansową Spółki i po spłacie obligacji EUR 2017/2022 umożliwia dalsze inwestycje w rozbudowę portfela własnych instalacji PV

Źródło: photonenergy.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz