Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Prezes URE zatwierdził taryfy na gaz na 2024 rok

15 grudnia 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dla największych przedsiębiorstw sektora gazowego: sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny oraz operatora systemu dystrybucyjnego, Polskiej Spółki Gazownictwa.

Prezes URE zatwierdził taryfy na gaz na 2024 r.
Prezes URE zatwierdził taryfy na gaz na 2024 r.

Taryfa dystrybucyjna PSG

Zatwierdzona taryfa dla usług dystrybucji paliw gazowych, ustalona przez Polską Spółkę Gazownictwa odpowiedzialną za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części Polski, przewiduje wzrost uśrednionej stawki opłat dystrybucyjnych o ok. 5 proc. w stosunku do uśrednionej stawki opłat dystrybucyjnych wynikającej z taryfy na rok 2023.

W taryfie dystrybucyjnej wysokość stawek opłat (stałych i zmiennych) jest zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej, obszaru dystrybucyjnego (w PSG jest ich sześć[1]) oraz rodzaju gazu.

Dla grupy taryfowej W-1.1 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w nowej taryfie wyniesie 126,69 zł/MWh wobec 120,46 zł/MWh w taryfie na 2023 r. Oznacza to to uśredniony wzrost stawki o 5,17 proc.

Dla grupy W-2.1 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w taryfie na 2024 r. wyniesie 67,86 zł/MWh, podczas gdy w taryfie na 2023 r. wynosi ona 64,9 zł/MWh. Uśredniony wzrost stawki dystrybucyjnej dla tej grupy taryfowej osiągnie zatem poziom 4,56 proc.

Natomiast dla grupy W-3.6 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w nowej taryfie wyniesie 65,23 zł/MWh wobec 62,3 zł/MWh w taryfie obowiązującej, a wzrost średniej stawki dla tej grupy wyniesie 4,75 proc.

Taryfa na 2024 r. dla PGNiG OD

Wysokość cen gazu w taryfie zatwierdzonej dziś dla spółki PGNiG OD na obrót paliwami gazowymi dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych[2]jest niższa o ok. 34 proc. od obecnie obowiązującej. Cena gazu w nowej taryfie dla grup taryfowych W-1.1, W-2.1 i W-3.6 obniży się do 318,14 zł/MWh, podczas, gdy w taryfie na 2023 r. wynosi 484,47 zł/MWh.

Stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie i wynoszą 3,35 zł miesięcznie dla grupy taryfowej W-1.1, 5,49 zł dla grupy W-2.1 oraz 6,4 zł dla grupy W-3.6.

Decyzje Prezesa URE wraz z treścią zatwierdzonych taryf są dostępne na stronie internetowej URE

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz