Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Energii dot. obniżenia cen gazu ziemnego

Polskie propozycje rozwiązań podczas nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. Energii Polska zgłosiła potrzebę podjęcia skutecznych działań obniżających ceny gazu ziemnego, których efekty będą natychmiastowo odczuwalne przez wszystkich odbiorców. Polska wypracowała rozwiązanie problemu wysokich cen gazu ziemnego u podstaw, proponując wprowadzenie limitu cenowego rynku hurtowym UE. W spotkaniu, które odbyło się 11-12 października 2022 r. w Pradze, uczestniczył wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Energii dot. obniżenia cen gazu ziemnego
Nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Energii dot. obniżenia cen gazu ziemnego [źródło: www.gov.pl]

Na posiedzeniu dyskutowane były kwestie dalszych kroków reagowania na wysokie ceny gazu. Polska opowiedziała się za natychmiastowymi i kompleksowymi działaniami, które obniżą ceny gazu w całej Unii Europejskiej dla odbiorców końcowych.

Preferowanym rozwiązaniem powinno być objęcie limitem cenowym wszystkich transakcji rynku hurtowego. Najważniejsze przed sezonem zimowym jest zmniejszenie presji na odbiorców końcowych zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przemyśle – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska.

Polska wraz z przedstawicielami Belgii, Włoch i Grecji wystosowała do Komisji Europejskiej w tej sprawie list z propozycją konkretnych rozwiązań, gotowych do implementacji w propozycji legislacyjnej Komisji. Jak zaznaczył wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, mechanizm ten powinien nie tylko mieć zastosowanie do wszystkich transakcji hurtowych gazu ziemnego, ale także być zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo dostaw i swobodny przepływ gazu w Europie.

Platforma wspólnych zakupów gazu powinna przyczyniać się do dywersyfikacji dostaw, nie zakłócając konkurencji na unijnym rynku gazu. Mechanizm przyjęty przez państwa członkowskie powinien zapewniać odpowiedni poziom elastyczności i być dobrowolny– wyjaśnił.

Polska od lat prowadzi politykę dywersyfikacji dostaw gazu, a także systematycznie zwiększa pojemność magazynów gaz. Podjęte starania sprawiły, że Polska jest przygotowana na nadchodzącą zimę.

Wypełniliśmy z nawiązką cele w zakresie zapełniania magazynów, uzgodnione w unijnym rozporządzeniu w sprawie magazynowania gazu przyjętym w czerwcu br. przez Radę. W wyniku naszych starań magazyny gazu w Polsce są pełne – dodał wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

 

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz