.
Reklama
oknonet.pl
.

Powołano Zespół ds. zwiększenia udziału biomasy w systemie energetycznym i ciepłowniczym

Zarządzeniem z dnia 26 maja 2022 roku Minister Klimatu i Środowiska powołała Zespół do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym. Głównym zadaniem zespołu jest identyfikacja barier w rozwoju tego rynku i przygotowanie rekomendacje do ich usunięcia.

Powołano Zespół ds. zwiększenia udziału biomasy w systemie energetycznym i ciepłowniczym [źródło: www.gov.pl]
Powołano Zespół ds. zwiększenia udziału biomasy w systemie energetycznym i ciepłowniczym [źródło: www.gov.pl]

Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska. Wypracowane propozycje likwidacji barier i ograniczeń pozwolą na podjęcie działań, których celem jest zwiększenie wykorzystania zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym. Opracowania i rekomendacje rozwiązań zarówno legislacyjnych jak i pozalegislacyjnych w obszarach uwarunkowań technicznych, źródeł finansowania, pochodzenia i dostępności biomasy oraz systemów wsparcia zostaną przedstawione Ministrowi Klimatu i Środowiska do 30 kwietnia 2023 roku — informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Reklama
oknonet.pl

Przewodniczyć pracom zespołu ma Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusza Zyski.

Członkami Zespołu są m.in.: przedstawiciele ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Bioeko Grupa Tauron Sp. z o. o., ENEA S.A., Energa S.A., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Polskiej Izby Biomasy.

Jako głos doradczy w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie będą wsparciem do wykonywania zadań Zespołu. W szczególności będą to eksperci sektora energii, eksperci prawni oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz