Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Pierwszy kwartał Grupy Energa – więcej inwestycji w OZE i infrastrukturę przesyłową

Grupa Energa, wchodząca w skład Grupy ORLEN, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2023 roku. Udział OZE w łącznej produkcji brutto energii elektrycznej wyniósł 54%. Grupa Energa odnotowała również dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych, które zwiększyły się rok do roku o 126%. W omawianym okresie rozbudowano i zmodernizowano 672 km linii energetycznych oraz podłączono 17 tys. nowych odbiorców i 356 MW nowych źródeł odnawialnych. Grupa Energa wypracowała w I kw. 2023 r. 7,4 mld zł przychodów, EBITDA w wysokości 2,3 mld zł oraz 1,6 mld zł zysku netto, na który w ponad 2/3 wpływ miała Linia Biznesowa Dystrybucji.

Pierwszy kwartał Grupy Energa – więcej inwestycji w OZE i infrastrukturę przesyłową

Dynamiczny wzrost inwestycji to efekt realizacji strategii ORLEN2030. Grupa Energa, w ramach multienergetycznego koncernu, rozbudowuje swoje moce produkcyjne w oparciu o odnawialne źródła energii i stabilizujące ich pracę źródła gazowe. Wymaga to równoległego zwiększania nakładów inwestycyjnych w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej, co pozwala na zwiększenie jej potencjału przyłączeniowego – mówi Zofia Paryła, Prezes Zarządu Energi SA.

Dużo wyższe nakłady na inwestycje

Przez pierwsze trzy miesiące 2023 roku Grupa wydała na inwestycje 713 mln złotych, o 126% więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. Ponad 65% (469 mln zł) CAPEX przypadło na Linię Biznesową Dystrybucja. Pozwoliło to na rozbudowę i modernizację 672 km linii energetycznych, a także na podłączenie 17 tys. nowych odbiorców i 356 MW nowych źródeł odnawialnych. Linia ta odnotowała też w I kwartale 2023 r. znaczącą poprawę wskaźników awaryjności SAIDI i SAIFI – pierwszy z nich spadł o 75% r/r, drugi zaś o 66% r/r.

Kolejne megawaty w fotowoltaice

W pierwszym kwartale br. Grupa Energa finalizowała dwa duże projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej ponad 90 MW. Pierwsza z inwestycji to farma w Wielbarku w woj. warmińsko-mazurskim o mocy 62 MW, aktualnie jeden z największych obiektów fotowoltaicznych w Polsce. Drugi – farma Gryf o mocy 25 MW, w woj. wielkopolskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Farmy Wiatrowej Przykona.

Jednocześnie spółka Energa Green Development ogłosiła w raportowanym okresie przetarg na wykonawcę dwóch kolejnych aktywów fotowoltaicznych, które zlokalizowane będą w gm. Przykona – farmy PV Mitra o mocy 65 MW oraz PV Żuki o mocy 2,4 MW.

Ponad połowa prądu z OZE

Dzięki konsekwentnym rozwojowi odnawialnych źródeł energii, ich udział w łącznej produkcji brutto energii elektrycznej wyniósł 54% (w stosunku do 39% rok wcześniej). Jednocześnie wyraźnie, bo aż o 42%, spadła produkcja energii z węgla. Największy udział w wyniku produkcyjnym OZE miały elektrownie wodne, które wygenerowały 343 GWh energii (63% całościowej produkcji źródeł odnawialnych). Choć rok do roku produkcja z farm wiatrowych spadła o 8% do 173 GWh, zajęły one drugie miejsce co do wolumenu energii wytworzonej przez OZE (32%). W pierwszym kwartale Grupa Energa wyprodukowała o blisko 90% więcej energii z biomasy, zaś źródła fotowoltaiczne potroiły swoją generację r/r.

Bloki CCGT w Grudziądzu i Ostrołęce

Grupa kontynuowała też inwestycje w bilansujące OZE źródła niskoemisyjne. Rozpoczęte zostały prace nad ujęciem wody oraz magistralą wodną na potrzeby systemu chłodzenia elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu (560 MW). Ponieważ instalacja wodna będzie biec częściowo przez tereny, gdzie władze Grudziądza planują inwestycje drogowe, spółka CCGT Grudziądz będzie uczestniczyć w przebudowie bądź budowie niektórych dróg publicznych. Budowa ujęcia i magistrali zgodnie ma być zrealizowana do połowy 2024 roku. Zakończenie realizacji samej elektrowni, pod której budowę w połowie maja uroczyście wmurowano kamień węgielny, planowane jest według aktualnego harmonogramu w 2025. Z początkiem 2026 roku blok będzie mógł rozpocząć realizację 17-letniego obowiązku mocowego.

W raportowanym okresie rozpoczęły się też prace budowlane rurociągu zasilającego dla elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce. Przyłącze o długości 28 km przebiegać będzie przez teren dwóch województw: podlaskiego i mazowieckiego. Zakończenie budowy gazociągu planowane jest na drugi kwartał 2024 roku.

Największy magazyn energii na rzecz KSE

W pierwszym kwartale br. spółka Energa Wytwarzanie rozpoczęła przygotowania do podłączenia bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej swojego bateryjnego magazynu energii (BME) o mocy 6 MW i pojemności 27,3 MWh w miejscowości Bystra (woj. pomorskim). Dzięki temu magazyn będzie mógł uczestniczyć w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a nie tylko lokalnego źródła w postaci farmy wiatrowej Bystra, do której jest obecnie podłączony. Zakończenie prac nad przyłączeniem BME do sieci 110 kV planowane jest do końca pierwszego kwartału 2025 roku.

Zdarzenia księgowe kształtują wyniki Sprzedaży

Czynnikiem, który miał największy wpływ na wyniki finansowe Linii Biznesowej Sprzedaży, było zdarzenie o charakterze księgowym. Chodzi o częściowe rozwiązanie rezerwy zawiązanej na obciążenia związane z zatwierdzoną na rok 2023 taryfą dla grup taryfowych G oraz wejściem w życie ustaw regulujących ceny energii dla niektórych odbiorców końcowych w 2023 roku.

Źródło: energa.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz