.
Reklama
oknonet.pl
.

Ogólnopolskie Forum rozliczania ciepła i ciepłej wody

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami zaprasza na: „OGÓLNOPOLSKIE FORUM ROZLICZANIA CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH WG NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWA ENERGETYCZNEGO” z udziałem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ogólnopolskie Forum rozliczania ciepła i ciepłej wody
Ogólnopolskie Forum rozliczania ciepła i ciepłej wody Źródło: kign.pl

Wyjątkowe spotkanie branżowe naukowców i profesjonalistów, na którym poruszone zostaną najistotniejsze kwestie dotyczące gospodarki energetycznej w Polsce. Podczas spotkania prelekcje wygłoszą:

  • Radosław Tabak – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Naczelnik Wydziału Departamentu Ciepłownictwa
  • dr inż. Marian Siudek – Politechnika Krakowska
  • Wojciech Grela – Dyrektor Oddziału Techem w Krakowie
  • Leszek Wieczorek – Dyrektor Oddziału Techem w Katowicach
  • Marian Łyko – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie
Reklama
oknonet.pl

Oprócz wykładów będzie możliwość wspólnej dyskusji i omówienia wraz z Naczelnikiem Wydziału Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz z przedstawicielami uczelni technicznych, najbardziej newralgicznych obszarów tematycznych wprowadzonych ustawą.

Forum przygotowane zostało specjalnie dla społeczności związanej z zarządzaniem nieruchomościami, dla której ważne jest świadome budowanie wizerunku odpowiedzialnego zarządcy lub właściciela oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości.

Forum ma na celu przybliżenie założeń rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do udziału w Forum, w trakcie którego przewidziany został 120-minutowy panel poświęcony na dyskusję z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzięki aktywnej i bezpośredniej formie spotkania  goście zyskują możliwość zgłaszania swoich sugestii dotyczących samego rozporządzenia, wymiany poglądów z innymi uczestnikami, prowadzenia rozważań na temat istotnych problemów w branży i zastosowania usprawniających rozwiązań.

Natomiast, aby dyskusja ta miała jak najbardziej konstruktywny przebieg, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami już wcześniej wystosowała zapytania, dotyczące najbardziej newralgicznych dla Państwa kwestii:

  1. Wyznaczanie współczynników wyrównawczych
  2. Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej
  3. Przybliżenie zagadnień rozliczania zamiennego
  4. Analiza warunków dopuszczenia podzielników do rozliczania kosztów ciepła w kontekście 45a ust 13 ustawy
  5. Konieczność uwiarygodnienia systemu rozliczania ciepła na podstawie podzielników kosztów.

W ramach podsumowania Forum, na podstawie toczonych podczas spotkania dyskusji oraz wytycznych wystosowanych przez Ministerstwo, przygotowane, zostanie wydane opracowanie dla instytucji stosujących podzielniki ciepła. Wierzymy, że pomoże ono w ustaleniu i ujednoliceniu najważniejszych elementów systemów rozliczania, co przyczyni się do wzrostu wiarygodności samych rozliczeń, a także pozwoli zrozumieć środowiskom, których te zagadnienia dotyczą istotne zasady mające wpływ na podstawy prawidłowego  funkcjonowania.

Data:  20.10.2022 r., godz. 09.30 – 16.30
Miejsce: Centrum Konferencyjne, ul. Mickiewicza 29, Katowice

Zapisy przyjmowane do 14.10.2022

Karta zgłoszenia

Źródło: kign.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz