Reklama
konferencjaeuropower.pl

Ochronę dla najbardziej wrażliwych odbiorców gazu ziemnego — projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazany do konsultacji

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez uprawnionych odbiorców paliw gazowych został przekazany do konsultacji publicznych. Ma on na celu umożliwienie odbiorcom skorzystania z mechanizmów wsparcia określonych w ustawie „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu”.

Ochronę dla najbardziej wrażliwych odbiorców gazu ziemnego — projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazany do konsultacji [źródło: www.gov.pl]
Ochronę dla najbardziej wrażliwych odbiorców gazu ziemnego — projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazany do konsultacji [źródło: www.gov.pl]

W celu wzmocnienia ochrony odbiorców gazu ziemnego szczególnie narażonych na skutki wzrostu cen, w tym odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt rozporządzenia „w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu”.

Rozporządzenie służy wdrożeniu przepisów procedowanej ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. ustawy „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu”, w zakresie prawa do skorzystania z cen ustalanych przez Prezesa URE. Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, odbiorca będzie zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia. Określenie jednolitych wzorów oświadczeń w projektowanym rozporządzeniu przyspieszy uzyskanie ochrony taryfowej przez odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Tym samym, szybciej zostaną zminimalizowane negatywne skutki wysokich cen gazu ziemnego dla odbiorców błękitnego surowca — jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Ustawa to odpowiedź na obecną sytuację na rynku gazu, z kolei samo projektowane rozporządzenie jest niezbędne do skorzystania przez podmioty uprawnione z wprowadzanego w niej mechanizmu. Dlatego, pomimo trwających prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą upoważnienie do wydania rozporządzenia (druk nr 1902), zdecydowano się przedłożyć niniejszy projekt rozporządzenia do konsultacji już na obecnym etapie.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz