Reklama
https://homecomfort.com.pl/

ML System: Covid Detector z wysoką skutecznością diagnostyczną

Spółka otrzymała Raport końcowy z jednoośrodkowego badania klinicznego urządzenia „Covid Detector” w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2. Tym samym zostały zakończone prace badawcze nad oceną skuteczności urządzenia w zakresie wykrywania wirusa SARS-CoV-2 z wydychanego powietrza i wymazów.

Covid Detector z wysoką skutecznością diagnostyczną
Covid Detector z wysoką skutecznością diagnostyczną [Źródło: mlsystem.pl]

Osiągnięte wyniki czułości i specyficzności urządzenia w zakresie pomiaru materiału z nosogardzieli w wysokości odpowiednio 98,08% i 97,67% znacznie przewyższają skuteczność testów akceptowanych przez WHO i wg Spółki dają duże możliwości wykorzystania urządzenia w profesjonalnej diagnostyce. Po analizie uzyskanych wyników wyraźnie widać związek pomiędzy poziomem wiremii a uzyskanymi wynikami. Im więcej patogenu w pobranym materiale, tym wyższa czułość urządzenia.

 

Już teraz Covid Detector jest skutecznym urządzeniem do wykrywania koronawirusa w czasie rzeczywistym, który najszybciej wykrywa wirusa bez względu na to czy pomiar jest wykonywany z wydychanego powietrza czy z wymazu. Warto podkreślić fakt, że skuteczność Covid Detectora przewyższa większość testów antygenowych aktualnie używanych w trybie profesjonalnym – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Kluczową przewagą Covid Detectora jest nie tylko potwierdzona wysoka skuteczność wykonywanych pomiarów, ale przede wszystkim uzyskiwanie wyniku testu w czasie rzeczywistym.

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że zastosowana technika analizy badanych próbek w oparciu o wibracyjną spektroskopię rozproszeniową w wykrywaniu obecności mikroorganizmów, także wirusów, w organizmie charakteryzuje się wysokimi wartościami wskaźników czułości a także bardzo wysokimi wartościami wskaźników specyficzności. Można więc sądzić, że innowacyjne urządzenie Covid Detector, w którym zastosowano tę technikę jest wiarygodnym narzędziem do identyfikowania obecności patogenu w badanej próbce, także wydychanego powietrza. W praktyce może się to przełożyć na całkowicie nowe możliwości testowania dużych populacji w czasie rzeczywistym. Z kolei to daje szansę na poprawę bezpieczeństwa epidemicznego społeczeństw i możliwość ograniczenia negatywnych następstw w przypadku kolejnych fali pandemii – dodaje Prof. Dr hab. Andrzej Urbanik, Kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kolejnym kamieniem milowym będzie uzyskanie certyfikacji Covid Detectora do tzw. samokontroli, czyli urządzenie będzie mogło być wykorzystywane nie tylko przez profesjonalistów (np. laboratoria diagnostyczne), ale również firmy, hotele, organizacje, itp., które będą mogły samodzielnie obsługiwać urządzenie. Otworzy to drogę do powszechniejszego zastosowania i skuteczniejszej walki z wirusem.

Urządzenie obecnie przechodzi badania skuteczności wykrywania przeciwciał w próbkach krwi. Trwają również badania nad możliwością wykorzystania urządzenia do profesjonalnej diagnostyki medycznej przy wykrywaniu nowotworów i gruźlicy, w tym wykrywania stadium tych chorób.

Chcielibyśmy jak najszybciej uzyskać pozytywną rekomendację odpowiednich organów do uznania testów z Covid Detectora jako mających wartość diagnostyczną co najmniej równą dostępnym na rynku testom, w tym zwalniającą z obowiązku kwarantanny – dodaje Dawid Cycoń.

Źródło: mlsystem.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz