Reklama
cleanpowerforall

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała nowelizacje rozporządzenia taryfowego

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała 5 stycznia 2022 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Jaki związek ma efektywność energetyczna z magazynowaniem energii? [źródło: www.gov.pl]
Jaki związek ma efektywność energetyczna z magazynowaniem energii? [źródło: www.gov.pl]

Nowelizacja o której mowa nakłada na sprzedawców z urzędu obowiązek dołączania do faktury dla odbiorcy informacji dotyczących procentowego określenia kosztów zakupu energii elektrycznej.

Struktura kosztów będzie obliczana za pomocą określonego wzoru, wiążącego wszystkie obciążone powyższym obowiązkiem przedsiębiorstwa obrotu, co skutkować będzie obiektywnymi i transparentnymi wyliczeniami dla wszystkich odbiorców końcowych. Nowe przepisy w praktyce obligują sprzedawców do przedstawienia odbiorcy energii, jakie koszty i w jakim stopniu składają się na końcową cenę energii elektrycznej (m.in. koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia).

Celem wprowadzonych zmian jest zbudowanie i zwiększenie świadomości odbiorców energii elektrycznej:

  •  jakie czynniki wpływają na podwyżki na rachunku za prąd,
  • jak ważne są kwestie związane ze zmianami klimatu i jaki wpływ mają na społeczeństwo, na domowy budżet i na gospodarkę,
  • a w przypadku przedsiębiorstw – zmobilizować do szybszej dekarbonizacji źródeł pozyskiwania energii.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz