.
Reklama
oknonet.pl
.

Krajowa Polityka Miejska 2030

Krajowa Polityka Miejska 2030
Krajowa Polityka Miejska 2030 [Źródło: gov.pl]

Zgodnie z hasłem przewodnim forum WUF 11 „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”, KPM 2030 określa wizję długofalowego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych. Polskie miasta wzmocnią swoją zdolność do zrównoważonego rozwoju, stając się lepszym miejscem do życia.

Reklama
oknonet.pl

KPM 2030 diagnozuje najważniejsze wyzwania rozwojowe miast i ich obszarów funkcjonalnych. Zakres tematyczny wyzwań wpisuje się jednocześnie w debatę europejską i megatrendy rozwoju obszarów zurbanizowanych, których bieżąca analiza pozwala lepiej planować przyszłe działania. WUF11 będzie w tym zakresie unikatową szansą na włączenie się w międzynarodową dyskusję na temat wyzwań i trendów w rozwoju miast. Przewidziana na WUF11 formuła dialogów będzie stanowić platformę wymiany myśli dla decydentów, praktyków i entuzjastów.

W ślad za wyzwaniami, Krajowa Polityka Miejska 2030 formułuje rozwiązania i określa planowane działania administracji rządowej w zakresie prawnym, finansowym oraz organizacyjnym na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i miejskich obszarów funkcjonalnych. Jest jednocześnie służebna wobec władz samorządowych i społeczności lokalnych – wyposaża je w narzędzia i możliwości do sprawczego działania. Włodarze miast posiadają unikalną perspektywę na procesy, które przebiegają w ich „małych ojczyznach”. Forum w Katowicach, będzie okazją do wysłuchania miast na temat podejmowanych działań i wdrożonych rozwiązań przyczyniających się do ich zrównoważonego rozwoju, który tak mocno podkreśla Krajowa Polityka Miejska 2030.

Dokument KPM 2030 jest efektem wielomiesięcznych prac, które Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadziło przy współudziale przedstawicieli administracji centralnej i samorządów, a także we współpracy z przedstawicielami nauki i badaczami oraz organizacjami społecznymi. Waga współpracy sektora rządowego, samorządowego i świata nauki jest nie do przecenienia.

Krajowa Polityka Miejska 2030, jest kluczowym drogowskazem na mapie rozwoju polskich miast. Następnym przystankiem jest 11. sesja Światowego Forum Miejskiego i szeroka dyskusja nie tylko o wyzwaniach i rozwiązaniach sformułowanych w KPM 2030, ale także o perspektywach wdrażania zapisów dokumentu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Światowym Forum Miejskim i aktywnej dyskusji o wyzwaniach i rozwiązaniach polityki miejskiej. Rejestracja na wydarzenie odbywa się na stronie UN-Habitat i jest otwarta do 22 czerwca 2022 r.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz