Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Kongres Energetyki Rozproszonej – nowe forum merytorycznej debaty na temat wyzwań transformacji energetycznej

W dniach 25–26 września 2023 r. na terenie kampusu AGH odbędzie się I Kongres Energetyki Rozproszonej. Wydarzenie będzie kontynuowało linię programową wytyczoną przez Forum Energetyki Rozproszonej, którego pięć edycji zorganizowano w ostatnich latach w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii” (KlastER) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program GOSPOSTRATEG). Wyróżnikiem KER jest połączenie sprawdzonej formuły spotkań integrujących środowiska branżowe z konferencją naukową, której tematyka obejmie praktyczne aspekty nowej energetyki. Warto zaznaczyć, że program KER został opracowany z merytorycznym wsparciem kilkunastu czołowych organizacji zaangażowanych w transformację energetyczną. Kongres organizuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami są Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

Kongres Energetyki Rozproszonej – nowe forum merytorycznej debaty na temat wyzwań transformacji energetycznej
Kongres Energetyki Rozproszonej – nowe forum merytorycznej debaty na temat wyzwań transformacji energetycznej

Radę Programową Kongresu tworzą uznane autorytety w obszarze energetyki rozproszonej – przedstawiciele środowisk gospodarczych i naukowych, administracji centralnej i samorządowej oraz inicjatyw obywatelskich. Organizatorzy zakładają, że Kongres będzie miejscem twórczej i efektywnej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy głównymi interesariuszami transformacji. Jak zaznaczył przewodniczący Rady Programowej Kongresu, Rektor AGH prof. dr hab. Jerzy Lis: „Kongres Energetyki Rozproszonej jest przedsięwzięciem, które jeszcze mocniej wspiera to, co w tej kwestii najistotniejsze – współpracę wielu środowisk w celu znalezienia najlepszych rozwiązań i wypracowania wspólnych rekomendacji”.

Zakres tematyczny obrad obejmować będzie problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej, a w szczególności roli, jaką będzie w niej odgrywać energetyka rozproszona. W ramach Forum przewidziane są debaty w sesjach dotyczących m.in. innowacyjnych technologii i infrastruktury energetycznej, budowy rynku dla lokalnych inicjatyw energetycznych, finansowania i społecznych aspektów ER, perspektywy klimatycznej i środowiskowej, uwarunkowań i specyfiki transformacji energetycznej w miastach i gminach wiejskich. Uczestnicy paneli dyskusyjnych to doświadczeni praktycy, którzy skupią się na diagnozie realnych problemów i praktycznych rekomendacjach dotyczących sposobów ich pokonywania.

Wśród potwierdzonych prelegentów znajdują się postacie mające realny wpływ na przebieg polskiej transformacji energetycznej, m.in.:

 • Ireneusz Zyska (Pełnomocnik Rządu ds. OZE),
 • Rafał Gawin (Prezes URE),
 • Tomasz Sikorski (Prezes PSE),
 • Andrzej Kaźmierski (Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT),
 • Albert Gryszczuk (Prezes Zarządu KIKEiOZE),
 • Józef Węgrecki (Prezes Zarządu IGEOS, Członek Zarządu PKN Orlen),
 • Artur Michalski (Wiceprezes NFOŚiGW),
 • Waldemar Skomudek (Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja, Członek Zarządu PTPiREE),
 • Bartłomiej Pawlak (Wiceprezes PFR),
 • Maciej Bando (b. Prezes URE),
 • Maciej Chorowski (PWr),
 • Wojciech Myślecki (PWr),
 • Jan Popczyk (PPTE2050),
 • Michał Kurtyka (b. Minister Klimatu i Środowiska).

Konferencja naukowa ma zachęcić reprezentantów branży oraz przedstawicieli środowiska akademickiego do twórczej współpracy. Obrady będą dotyczyć m.in. wdrażania europejskiego rynku energii, efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych, a także problemu zmian klimatycznych wynikających ze spalania paliw kopalnych oraz działalności rolniczej.

Wśród wydarzeń towarzyszących KER należy wyróżnić specjalistyczne warsztaty różnych aspektów rozwoju ER.

Na stronie internetowej I KER  dostępne są pełne konspekty warsztatów oraz szczegółowy opis kolejnych punktów programu.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i do zapisu na poszczególne wydarzenia.

Wszelkie pytania można zgłaszać pod adresem: [email protected].

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz