.
Reklama
targikielce.pl/
.

Konferencja inaugurująca projekt dot. dekarbonizacji krajowej energetyki technologiami jądrowymi już 12 maja 2022 roku

Podczas konferencji 12 maja br. w Gliwicach w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki ŚląskieJ zostanie oficjalnie zainaugurowany projekt DEsire: „Plan dekarbonizacji krajowej energetyki zawodowej na drodze modernizacji z wykorzystaniem reaktorów jądrowych generacji".

Konferencja inaugurująca projekt dot. dekarbonizacji krajowej energetyki technologiami jądrowymi już 12 maja 2022 roku [źródło: www.gov.pl]
Konferencja inaugurująca projekt dot. dekarbonizacji krajowej energetyki technologiami jądrowymi już 12 maja 2022 roku [źródło: www.gov.pl]

Projekt realizowany jest przez konsorcjum pięciu podmiotów: Politechnika Śląska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” Spółka Akcyjna w Katowicach, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Fundacja Instytut Sobieskiego. Konsorcjum rozpoczęło działania 1 kwietnia 2022 roku.

Reklama
oknonet.pl

Na realizację projektu konsorcjum uzyskało dofinansowanie w ramach VI konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Gospostrateg”, ma na celu wypracowanie rozwiązań prawnych, inwestycyjnych i społecznych dla dekarbonizacji krajowej energetyki technologiami jądrowymi.

„Plan dekarbonizacji”, który będzie opracowany w efekcie realizacji siedmiu zaplanowanych zadań badawczych, ma stanowić mapę drogową dla organizacji potencjalnych procesów inwestycyjnych, mających na celu dekarbonizację scentralizowanych systemów wytwórczych, zgodnie z coraz wyraźniej promowanym na świecie kierunkiem transformacji Coal-to-Nuclear. Plan ma zostać opracowany w oparciu o efekty analiz potencjalnych inwestycji w 27 lokalizacjach przewidzianych w zaktualizowanym Programie polskiej energetyki jądrowej, pod kątem budowy drugiej i kolejnych elektrowni jądrowych wielkoskalowych gen III/III+ w miejsce zamykanych elektrowni węglowych. Zaplanowane do realizacji, w ramach projektu, działania są również zbieżne z planami takich spółek jak KGHM, Tauron, Orlen czy Synthos Green Energy w zakresie reaktorów SMR i mają wspierać jądrowe przedsięwzięcia inwestycyjne, szczególnie na drodze wskazywania zagrożeń, kreowania legislacji, jak również tworzenia łańcucha krajowych dostawców usług oraz technologii — informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

„Plan dekarbonizacji” będzie aktualizował wytyczne w zakresie kreowania polityki energetycznej w segmencie technologii jądrowych oraz w obszarze pożądanych procesów dekarbonizacyjnych, co jest wymagane w związku z dynamicznie postępującymi zmianami w zakresie ekonomiki pracy węglowych systemów wytwórczych. Plan będzie wskazywał ogólne kryteria oceny systemów w kontekście możliwości realizacji inwestycji dekarbonizacyjnych i będzie formułował procedury dla prowadzenia szczegółowych analiz w tym zakresie. Plan będzie mapą drogową dla potencjalnych inwestorów, szczególnie w obszarze regulacji prawnych, bezpieczeństwa budowy oraz eksploatacji, źródeł finansowania, identyfikacji możliwości i ryzyk technologicznych, barier inwestycyjnych, wymaganych kompetencji dla prowadzenia procesu inwestycyjnego i akceptacji społecznej — podsumowuje dalej Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Analizy będą prowadzone zgodnie z czterema kryteriami: środowiskowym, technicznym, ekonomicznym i społecznym, pozwolą na identyfikację barier dekarbonizacyjnych, jak również sformułowanie potencjalnych sposobów dla ograniczenia ich oddziaływania w przyszłości.

Celem konferencji inaugurującej projekt DEsire 12 maja br. jest zapoznanie otoczenia społeczno-gospodarczego z założeniami projektu. Podczas konferencji wystosowane zostanie zaproszenie do współtworzenia Klastra Transformacji Energetyki Zawodowej. Konferencja będzie miała charakter hybrydowy.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz