Reklama
https://h2poland.com.pl/

Konferencja AGH “Wizje Nowej Energetyki” z udziałem wiceministra Ireneusza Zyski

Transformacja polskiego systemu energetycznego to główny temat konferencji podsumowującej cykl wykładów pod hasłem „Wizje Nowej Energetyki”. Wydarzenie organizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, w ramach projektu KlastER, odbyło się 12 stycznia 2023 r. Perspektywę Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie wspierania zmian w systemie energetycznym Polski przedstawił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Konferencja AGH Wizje Nowej Energetyki z udziałem wiceministra Ireneusza Zyski

Wiceminister podkreślił, że obecna sytuacja gospodarcza i polityczna w Europie, która ogranicza możliwość importu surowców energetycznych z Rosji, wymusza na państwach członkowskich UE działania zmierzające do szybszej transformacji energetycznej. Jak zaznaczył, Polska powinna wykorzystać transformację energetyczną jako szansę na dalszy rozwój naszej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.

Reklama
oknonet.pl

 

Polska ma realne możliwości, aby stać się energetycznym spichlerzem Europy. Chcemy wykorzystać ten potencjał, który upatrujemy zarówno w wielkoskalowych, jak i rozproszonych źródłach nisko i zeroemisyjnych. Nie można skutecznie transformować sektora energetycznego bez szczególnego uwzględnienia lokalnego wymiaru produkcji energii. Już dzisiaj Polska może pochwalić się istotnymi osiągnięciami w tym obszarze – powiedział, wiceminister Ireneusz Zyska.

Warto zaznaczyć, że na koniec października 2022 roku stan mocy zainstalowanych w polskim sektorze OZE wyniósł ponad 21,4 GW, a liczba prosumentów przekroczyła 1,2 mln. Co więcej, w ubiegłym roku Polska uplasowała się na trzecim miejscu w Europie pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice, co potwierdza rosnące znaczenie naszego kraju na regionalnym rynku OZE.

Dzięki nowemu, korzystnemu systemowi rozliczeń prosumentów – net billingowi – oraz wprowadzeniu instytucji prosumenta wirtualnego, zbiorowego oraz lokatorskiego, wytwórcami energii może stać się ponad 13 mln gospodarstw domowych. Istotnym kierunkiem działań jest zatem podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie – dodał, Ireneusz Zyska.

Wiceminister zaakcentował również, że poza dalszym rozwojem energetyki wiatrowej i słonecznej, zintensyfikowane zostaną działania mające na celu wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł niezależnych od warunków atmosferycznych – wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu, czy ciepła ziemi.

Szczególnie pożądane będzie wykorzystanie OZE w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych, które stanowią element całego systemu zmian dążących do aktywizacji odbiorców energii oraz rozwoju lokalnych, maksymalnie samowystarczalnych mikrosystemów energetycznych – wskazał wiceminister Zyska.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz