Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Jak zmieni się polskie ciepłownictwo?

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu i kombinacji technologii, które można by zastosować w transformacji całej polskiej branży ciepłowniczej – to kluczowa konkluzja panelu eksperckiego, który odbył się podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w dniach 24-26 kwietnia odbywa się w Katowicach. Przedstawiciele przedsiębiorstw oraz administracji publicznej dyskutowali w trakcie debaty pt. "Transformacja ciepłownictwa", na temat przyszłości sektora w kontekście unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Jak zmieni się polskie ciepłownictwo?
Jak zmieni się polskie ciepłownictwo? [źródło: www.ptez.pl]

Pierwszego dnia Kongresu, odbywającego się w stolicy Górnego Śląska, w trakcie dyskusji poświęconej produkcji ciepła, poruszono wiele istotnych wątków dotyczących kierunków transformacji ciepłownictwa w Polsce. Różne perspektywy zmian w tym sektorze przybliżyli przedstawiciele biznesu i administracji publicznej. W trakcie debaty głos zabrali:

  • Monika Gawlik – dyrektor, Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki
  • Piotr Górnik – prezes zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp z o.o.
  • Marcin Staniszewski – prezes zarządu, Tauron Ciepło Sp. z o.o.
  • Aleksandra Stępniak – konsultant ds. efektywności energetycznej, Danfoss Poland
  • Arkadiusz Szymański – dyrektor, Pion Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia, PGE Energia Ciepła SA
  • Grzegorz Tobolczyk – dyrektor, Departament Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Krzysztof Zamasz – dyrektor handlowy, członek zarządu, Grupa Veolia w Polsce

Podkreślono różnorodność systemów ciepłowniczych w dużych polskich miastach i mniejszych miejscowościach naszego kraju oraz konieczność uwzględnienia lokalnych specyfik przy tworzeniu strategii modernizacji źródeł ciepła. Kluczowe w tym kontekście jest planowanie tego procesu przez podmioty funkcjonujące w ramach danego systemu. Przedstawiciele administracji publicznej zwrócili uwagę na konieczność dalszego realizowania ambitnych planów inwestycyjnych, dla których tworzone są systemy wsparcia i odpowiednie programy finansujące tego rodzaju przedsięwzięcia. W przypadku mniejszych miejscowości już dzisiaj istnieją technologie, które pozwalają na dopasowanie strategii transformacji do uwarunkowań konkretnej lokalizacji, swoiste “uszycie” rozwiązań do lokalnej specyfiki.

Przedstawiciele czołowych przedsiębiorstw branżowych wskazali na zakres obecnie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednocześnie omówiono możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w zakresie zeroemisyjności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, czy zazieleniania ciepła. Ważnym elementem procesu transformacji jest wdrażanie innowacji, poprzez np. tworzenie węzłów hybrydowych, wykorzystujących instalacje OZE i pompy ciepła. Dzięki temu możliwe będzie wytwarzanie zielonego ciepła, aby spełniać rygorystyczne normy unijnych pakietów klimatyczno-energetycznych.

Rozmawialiśmy na temat procesu transformacji. To co silnie podkreślali prelegenci to konieczność poprawy efektywności energetycznej i w konsekwencji uzyskanie oszczędności energii pierwotnej. Kierunek transformacji poszczególnych systemów ciepłowniczych będzie uwarunkowany lokalną specyfiką i wymaga uwzględnienia jej przy tworzeniu planów transformacji – podsumowuje Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ. – Specyfika polskiego rynku ciepła sieciowego, który obejmuje zarówno duże systemy ciepłownicze, jak i małe w mniejszych miejscowościach, nie pozwala na stworzenie jednej ścieżki transformacji, a wymaga dokładnych analiz, żeby proponowane rozwiązania odpowiadały na lokalne potrzeby w tym zakresie.

Zdaniem ekspertów transformacja powinna przebiegać od klienta do źródła. Kluczowe znaczenie w tym procesie ma troska o efektywność energetyczną i zwiększenie zaangażowania odbiorców końcowych w całokształt procesu zmian w ciepłownictwie. Eksperci byli zgodni, że dekarbonizacja, w tym poprzez częściową elektryfikację systemów są możliwe, a ambitne cele da się zrealizować między inni dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju technologii, już dostępnych na rynku, jak chociażby wykorzystanie ciepła ze ścieków czy ciepła odpadowego z serwerowni.

Źródło: ptez.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz