Reklama
cleanpowerforall

Gaz w domu droższy o 7 procent

16 września 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy spółki PGNiG Obrót Detaliczny. Wrześniowa zmiana taryfy PGNiG OD oznacza wzrost cen paliw gazowych o 7,4 procent, przy czym stawki opłat abonamentowych pozostają na niezmienionym poziomie.

Gaz w domu droższy o 7 procent
Gaz w domu droższy o 7 procent [Źródło: ure.gov.pl]

Zmiana oznacza wzrost średnich płatności w części rachunku płaconej PGNiG OD o 6,8 proc. dla odbiorców używających gazu wysokometanowego oraz gazu zaazotowanego Ls, natomiast o 6,9 proc. dla gazu zaazotowanego Lw.

URE podaje, że powodem zmiany taryfy jest utrzymujący się od początku roku wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która jest głównym źródłem pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD, oprócz cen gazu i opłat abonamentowych (obrót), ponoszą opłaty za jego transport (dystrybucję) – ze względu na skalę działania Polskiej Spółki Gazownictwa, najczęściej wg taryfy tej spółki. Skutek wprowadzenia zmiany taryfy dla płatności kompleksowych (łącznie za gaz i jego dostawę) będzie zatem niższy niż w przypadku cen gazu, ze względu na niezmienione stawki opłat abonamentowych oraz za usługę dystrybucji paliw gazowych.

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków, płatność za gaz będzie wyższa o 3,36 proc., co oznacza kwotowy wzrost o 0,72 zł miesięcznie. Dla odbiorców z grupy W-2.1 płatność wrośnie o 4,63 proc. i wyniesie 4,48 zł miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa tj. ogrzewających także mieszkania gazem (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o 13,76 złotych miesięcznie więcej (wzrost płatności o 4,89 proc.) – wylicza URE.

Przedsiębiorca może wprowadzić nową taryfę już 14 dnia od dnia jej opublikowania przez Prezesa URE, co wskazuje na to, że wzrost rachunków odczujemy jeszcze w tym roku.

Źródło: ure.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz