Reklama
http://www.multitherma.com/

Cyrkularny łańcuch wartości dla transformatorów dystrybucyjnych – Hitachi Energy i E.ON z sukcesem wdrażają pilotażowy projekt w Szwecji

Dzięki współpracy z zewnętrznymi partnerami Hitachi Energy może wykorzystywać w swoich transformatorach płyn izolacyjny pochodzący z recyklingu, co przekłada się na około 90-procentowe obniżenie emisji dwutlenku węgla w porównaniu do zastosowania oleju mineralnego z pierwotnej produkcji.

Cyrkularny łańcuch wartości dla transformatorów dystrybucyjnych - Hitachi Energy i E.ON z sukcesem wdrażają pilotażowy projekt w Szwecji
Cyrkularny łańcuch wartości dla transformatorów dystrybucyjnych - Hitachi Energy i E.ON z sukcesem wdrażają pilotażowy projekt w Szwecji

Zgodnie z założeniami strategii na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich, firma Hitachi Energy z powodzeniem wyprodukowała transformatory dystrybucyjne wykorzystujące płyn izolacyjny z recyklingu opracowany we współpracy z E.ON, Stena Recycling i Starke & Sohn GmbH Mineralölwerk. Projekt ten stanowi przykład modelu łańcucha wartości umożliwiającego skuteczne wdrażanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, w szczególności w systemach elektroenergetycznych.

Nowe transformatory dystrybucyjne dostarczane przez Hitachi Energy do E.ON wykorzystują płyn izolacyjny z recyklingu (tj. olej mineralny) pozyskany z wycofanych z eksploatacji transformatorów E.ON.

W pierwszej fazie tego pilotażowego projektu firma E.ON przekazała stare transformatory do Stena Recycling w celu ich demontażu, przy zachowaniu zasad maksymalnego odzysku materiałów i bezpiecznej utylizacji odpadów. Olej mineralny na bazie naftenu, odzyskany przez Stena, został następnie dostarczony do Starke & Sohn GmbH Mineralölwerk w celu uzdatnienia przy użyciu technologii wielokrotnego selektywnego rafinowania (Multiple-Selective-Refining), a następnie przekazany Hitachi Energy. Jakość i parametry użytkowe oleju mineralnego z recyklingu spełniają najwyższe możliwe normy branżowe (IEC 60296: 2020).

Jesteśmy dumni z tego nowatorskiego modelu partnerstwa. Współpraca taka jak ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonej i zelektryfikowanej przyszłości ‒ dodał Peter Hjalmar, menedżer E.ON na region Południa.

Hitachi Energy zastosowała płyn izolacyjny z recyklingu w dziesięciu transformatorach dystrybucyjnych zaprojektowanych i wyprodukowanych dla E.ON w swoim zakładzie w Łodzi. Urządzenia zostały tam również kompleksowo przetestowane zgodnie z wymaganiami klienta, w tym między innymi pod kątem odporności na zwarcia, nagrzewania, wyładowań niezupełnych, poziomu hałasu oraz analizy oleju przed i po zakończeniu sekwencji testów. Transformatory zostały już po-myślnie zainstalowane w szwedzkiej sieci elektroenergetycznej.

To ekscytujący program pilotażowy z ogromnym potencjałem wniesienia wkładu w zrównoważony rozwój sieci elektroenergetycznej w Szwecji i innych krajach. Korzystanie z naszych transformatorów dystrybucyjnych z płynem izolacyjnym pochodzącym z recyklingu redukuje emisję dwutlenku węgla i inne negatywne skutki dla środowiska. Tworzy to zamknięty obieg dla zasobów, które w innym przypadku byłyby ograniczone ‒ powiedział Stephane Schaal, dyrektor Globalnej Grupy Produktowej Transformatorów Dystrybucyjnych i Trakcyjnych w Hitachi Energy.

Transformatory są kluczowymi elementami sieci energetycznych i dystrybucyjnych, a wraz z elektryfikacją, która ma odegrać kluczową rolę w tworzeniu neutralnego węglowo świata, zapotrzebowanie na te urządzenia stale rośnie. Obecnie na całym świecie w transformatorach wykorzystuje się około pół miliona ton oleju mineralnego ze względu na jego dobre właściwości izolacyjne
i chłodzące.

Produkcja oleju mineralnego polega na wydobyciu ropy naftowej ze źródeł mineralnych i jej rafi-nacji. Recykling oleju mineralnego, jeśli odbywa się w odpowiedni sposób, jest znacznie mniej energochłonny i wywiera zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko. Współczynnik emisji dwu-tlenku węgla jest o około 90 procent niższy niż w przypadku pierwotnego oleju mineralnego2. Wy-korzystanie oleju z recyklingu pozwala zmniejszyć ślad węglowy transformatora, od wydobycia materiału do produkcji urządzenia, o około 5 procent, przy zachowaniu tej samej konstrukcji, co w przypadku stosowania pierwotnego oleju mineralnego. Ponadto pozwala to zwiększyć całkowity udział materiałów pochodzących z recyklingu w transformatorach o około 18 procent.

W ostatnim czasie firma Hitachi Energy zainwestowała w nowoczesną stację uzdatniania cieczy izolacyjnych w swoim centrum badawczo-produkcyjnym w Łodzi. Nowa instalacja, która może również uzdatniać ciecze izolacyjne pochodzące z recyklingu, przyspiesza cały proces, jednocześnie oszczędzając energię i zapewniając zgodność z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju.

Źródło: Hitachi Energy

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz