Reklama
http://www.multitherma.com/

Tryby pracy pompy ciepła – ABC

W zależności od rodzaju przeznaczenia i związanych z nim temperatur pompy ciepła mogą pracować w różnych trybach, pojedynczo lub w kombinacji z innymi wytwornicami ciepła.

punkt biwalencyjny

W zależności od rodzaju przeznaczenia i związanych z nim temperatur pompy ciepła mogą pracować w różnych trybach, pojedynczo lub w kombinacji z innymi wytwornicami ciepła. Pompa ciepła może pracować jako tryb monowalntny lub biwalentny. W ramach trybu biwalentnego wyróżnia się natomiast tryb alternatywny, równoległy i mieszany.

Tryb monowalentny. Pompa pokrywa w 100% zapotrzebowanie na ciepło budynku, nie jest więc potrzebne żadne inne urządzenie grzewcze. W taki sposób pracują zazwyczaj pompy ciepła typu grunt/woda (woda/woda) w nowych budynkach o wysokim standardzie energetycznym. Istotą takiego rozwiązania jest to że maksymalna niezbędna temperatura systemu musi być niższa od maksymalnej temperatury na zasilaniu osiąganej przez daną pompę.

monowalentny tryb

Tryb biwalentny Oprócz pompy ciepła konieczny jest dodatkowy generator ciepła – który zapewnia część mocy cieplnej, lub też koniecznej wyższej temperatury systemowej.

Tryb monoenergetyczny, to biwalentny system w którym pompa wspierana jest przez wbudowaną grzałkę (podgrzewacz przepływowy) bądź osobny kocioł elektryczny.

Tryb biwalentny alternatywny. Pompa ciepła samodzielnie pokrywa obciążenie grzewcze obiektu, do osiągnięcia punktu biwalencyjnego, przekazując następnie całkowite wytwarzanie ciepła dodatkowej wytwornicy ciepła. Od tego punktu biwalencyjnego pompa ciepła jest wyłączona. Dodatkowa wytwornica ciepła może pokryć całkowite obciążenie cieplne dla dowolnego oczekiwanego poziomu temperatury. Przy tego typu trybie pracy źródło ciepła zostaje zaplanowane stosownie do mocy pompy ciepła. O pracy w tym trybie mówimy zwykle w przypadku wspomagania pompy kotłem gazowym, olejowym lub zasilanym paliwem stałym. W takiej sytuacji, pompa pokrywa zwykle od 60 do 80% rocznego zapotrzebowania na ciepło.

biwalentny alternatywny

Tryb biwalentny równoległy, Pompa ciepła pokrywa samodzielnie całe obciążenie grzewcze obiektu jedynie do pewnego poziomu temperatury zewnętrznej (punkt biwalencyjny). Poniżej tej temperatury załączana jest dodatkowa wytwornica ciepła. W trybie biwalentnym moment włączenia drugiego źródła ciepła określany jest przez sterownik w zależności od wymaganej mocy grzewczej i efektywności pracy pompy ciepła przy określonej temperaturze zewnętrznej.

biwalentny równoległy

Tryb biwalentny mieszany Pompa ciepła samodzielnie pokrywa obciążenie grzewcze obiektu do osiągnięcia punktu biwalencyjnego. Poniżej punktu biwalencyjnego oprócz pompy ciepła dołączana jest dodatkowa wytwornica ciepła. Aż do momentu osiągnięcia maksymalnej temperatury na zasilaniu pompy ciepła, lub zdefiniowanej w automatyce temperatury zewnętrznej, pompa ciepła i drugi generator pracują równocześnie, następnie pompa się wyłącza.

Podobnie jak w przypadku alternatywnego trybu pracy, dodatkowa wytwornica ciepła zostaje zaprojektowana dla całkowitego obciążenia grzewczego budynku. W tego typu trybie pracy źródło ciepła musi zostać zaprojektowane stosownie do ilości energii dostarczanej przez pompę ciepła.

mieszany tryb

 

źródła: powietrze.malopolska.pl; Akademia Viessmann; www.okieminżyniera.pl; PORT PC

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz