.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Czas na ekologiczne paliwo dla trolejbusów i tramwajów wodnych

W ramach międzynarodowego projektu Liquid Energy eksperci z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) sprawdzają możliwości wykorzystania skroplonego gazu (LNG) i biogazu (bio-LNG) do produkcji czystej energii. Specjaliści twierdzą, że trolejbusy i tramwaje wodne w metropolii mogą być zasilane ekologicznym paliwem, które będzie mniej emisyjne i bezpieczniejsze dla klimatu.

Czas na ekologiczne paliwo dla trolejbusów i tramwajów wodnych [źródło: /www.metropoliagdansk.pl]
Czas na ekologiczne paliwo dla trolejbusów i tramwajów wodnych [źródło: /www.metropoliagdansk.pl]

W metropolii są prowadzone prace nad upowszechnieniem zielonej technologii w ramach międzynarodowego projetku Liquid Energy.
W pracach przy projekcie biorą udział przedstawiciele uniwersytetów, parków naukowo-technologicznych, specjaliści z zakresu energetyki, transformacji ekologicznej i zielonego ładu, a także branży paliwowej z Niemiec, Polski i Litwy. Badane jest między innymi czy gdyńskie trolejbusy oraz gdańskie śmieciarki i tramwaje wodne mogą być zasilane ekologicznym zielonym paliwem ze skroplonego gazu.

Reklama
oknonet.pl

 

Polska odchodzi od paliw kopalnych, dlatego niskoemisyjne alternatywne źródła energii są pilnie potrzebne. Eksperci nie mają wątpliwości, że kluczową rolę w dekarbonizacji gospodarki odegrają tzw. zielone gazy, w tym biometan pozyskiwany z odpadów organicznych. Czas na zastąpienie paliwa tradycyjnego paliwem mniej emisyjnym i bezpieczniejszym dla klimatu — mówi Mariusz Sadłowski, koordynator ds. energetyki w OMGGS.

 

Sprawdzane jest też wykorzystanie bio-LNG, jako: zapasowego źródła energii zasilającej sieci trolejbusowe (na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni), ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych (na potrzeby Żeglugi Gdańskiej) oraz jako źródła wykorzystania odpadów do produkcji paliwa (dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku).

Wykorzystaniu agregatów kogeneracyjnych zasilanych bio-LNG PRZY zasilaniu sieci trakcyjnej ma pozytywny efekt środowiskowy ze względu na brak emisji gazów cieplarnianych do atmosfery podczas spalania. W wyniku procesu skraplania bio-LNG gaz jest oczyszczany m.in. z dwutlenku węgla oraz związków siarki, dlatego jest uważany za czyste paliwo — mówi dr inż. Alicja Lenarczyk, ekspertka OMGGS.

Eksperci mają propozycję również dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Zaproponowali oni budowę stacji LNG do zasilania śmieciarek, ładowarek i koparek oraz uzupełnienie istniejącej już instalacji o zbiornik na bio-LNG i stacje regazyfikacji.

Odzyskany z kwater składowiskowych, następnie osuszony i oczyszczony (pozbawiony siarkowodoru) biogaz po procesie wzbogacenia może być stosowany do napędu silników w ciężkich pojazdach użytkowych (na przykład w śmieciarkach). Paliwo bio-LNG charakteryzuje się dużą szybkością tankowania oraz możliwością uzyskiwania przez pojazdy dużych zasięgów (1500-1600 km) na jednym tankowaniu. Niewykorzystane przez Zakład nadwyżki mogą być odsprzedane na rynku, co może okazać się opłacalne biorąc pod uwagę wzrost cen gazu — mówi dr inż. Alicja Lenarczyk.

W ramach projektu sprawdzane są także możliwości wykorzystania LNG i bio-LNG jako ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych. Do analizy wstępnie został wybrany statek „Opal”. Eksperci obecnie sprawdzają koszty wszystkich opcji — zarówno modernizacji starych, jak i zakupu nowych silników, wraz z wyposażeniem oraz pracami stoczniowymi.

Obecnie trwają również w ramach projektu prace nad lokalizacjami biogazowni utylizacyjnych i rolniczych, które mogą produkować biopaliwo na terenie OMGGS. Powstaje również mobilna stacja tankowania skroplonego biogazu (bio-LNG) lub gazu ziemnego (LNG), o zaledwie 3,5-tonowej dopuszczalnej masie całkowitej.

Projekt Liquid Energy powstaje w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

źródło: www.metropoliagdansk.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz